Mărturia. 4. Ce se spune despre mine [Ioan 5.31-38]

Ce spune despre mine (pentru mine sau împotriva mea) :

  1. Dumnezeu, ce spun
  2. predecesorii mei (înaintaşii) în credinţă care mă cunosc şi ce spun
  3. faptele, cuvintele şi conştiinţa mea despre mine însumi ?


1. Dumnezeu

Faptele Apostolilor 11 : 17 „Deci dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu ?

Faptele Apostolilor 15 : 8 „Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă”.

I Împăraţi 19 : 19 – 21 „Ilie a plecat de acolo şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el şi şi-a aruncat mantaua pe el.

Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis : „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea şi te voi urma.” Ilie i-a răspuns : 

„Du-te, şi apoi întoarce-te : dar gândeşte-te la ce ţi-am făcut.” După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors şi a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă ; cu uneltele boilor le-a fiert carnea şi a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie şi a fost în slujba lui”.


2. Predecesorii

A fost o mare bucurie pentru mine când au venit fraţii şi au mărturisit

  1. că eşti credincios adevărului şi
  2. că umbli în adevăr … Ei au mărturisit
  3. despre dragostea ta înaintea bisericii … ”. (III Ioan 1 : 3, 6)

3. Conştiinţa

Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul [gr. syneidēseōs „conştiinţa”, co-percepţia adică conştiinţa morală] nostru că ne-am purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu”. (II Corinteni 1 : 12)

Percepţi(un)ea era definită ca fiind un : „2. act prin care spiritul iea cunoștință de obiectele exterioare cari au lovit simțurile”. (Şăineanu, ed. VI, 1929)


Concluzie

Evaluarea poate fi primul pas făcut în direcţia schimbării vieţii în bine !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :