Faraon, IV. Evaluarea modelului meu comportamental [Exod 1.8-22]

II. Credinciosul sau care este mesajul pasajului din Exod 1 : 8 – 22, pentru noi, cei din 2021 ? Ce să fac ! Evaluarea modelului meu comportamental

Vremea de azi este la fel, numai că sms-ul lui satan este trimis la toată lista lui, (nu numai la un om), având următoarea ordine de zi / viaţă :

  1. îngrijorează-te,
  2. spune ce gândeşti şi munceşte tot mai mult pentru a obţine cât mai multe lucruri şi
  3. luptă pentru a avea o viaţă cât mai comodă !


Creştinul trebuie să trăiască bazat fiind pe promisiunile Lui Dumnezeu. În II Petru 1 : 3 – 5 scrie că :

Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele … ”.

Creştinul trebuie să cunoască promisiunile lui Dumnezeu, pe care trebuie să le şi revendice, să le caute, să umble după ele şi le va avea.

Din start el ştie nu că : „nimic nu se poate”, ci : „Pot totul prin Christos”, sau „ … prin El suntem mai mult decât biruitori”. De ce ?

Fiindcă EL este Atotputernic şi îşi găseşte plăcerea în cei care ÎL cred pe cuvânt, nu în cei care declară ce le şopteşte diavolul. Trebuie să ne schimbăm sistemul de operare, dacă este setat greşit.

Sfat practic : Inventarul declaraţiilor de zi cu zi


STUDII ASEMĂNĂTOARE :