20. ÎNDOIALA SORA ÎNGRIJORĂRII [Exod 1.8-10]

20. ÎNDOIALA SORA ÎNGRIJORĂRII 

I Podcast I Pasaj Biblic : Exod 1 : 8 – 10 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Ianuarie 2022 I

Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său : „Iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare şi mai puternic decât noi.

Veniţi să ne arătăm dibaci faţă de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război,

  • să se unească şi el cu vrăjmaşii noştri,
  • să ne bată şi
  • să iasă apoi din ţară”. (Exod 1 : 8 – 10)Este foarte probabil faptul că Faraon a avut îngrijorările lui, în mintea lui acceptând la momentul repectiv câteva feluri de situaţii ipotetice.
    Dacă va fi aşa, (deşi de sute de ani nu a fost niciodată aşa ceva), s-ar putea ca să se întâmple aceasta şi aceasta etc. Iar de la îndoieli crezute fără a fi verificate s-a ajuns la o adevărată tragedie.

Continue reading „20. ÎNDOIALA SORA ÎNGRIJORĂRII [Exod 1.8-10]”

Faraon, VI. Procesul îngrijorării (plantarea seminţei) [Exod 1.8-22]

B. Procesul îngrijorării este asemenea plantării unor seminţe într-un pământ. În funcţie de sămânţă va fi şi rodul, este logic.

1. Gândirea creştinului trebuie să fie fundamentată pe Cuvântul Lui Dumnezeu
2. Efectul rostirii cuvintelor necredinţei
3. Consumul interior (stresul) este rezultatul întreţinerii îngrijorărilor interioare Continue reading „Faraon, VI. Procesul îngrijorării (plantarea seminţei) [Exod 1.8-22]”

Faraon, V. Creştinul şi trăirea prin credinţă [Exod 1.8-22]

III. Creştinul (trăirea prin credinţă care constă în trierea gândurilor, a cuvintelor şi-a faptelor făcute) Introducere

A. Cum se îngrijorează omul ? Care sunt sursele gândurilor ?

1. Dumnezeu
2. Cel rău
3. Omul Continue reading „Faraon, V. Creştinul şi trăirea prin credinţă [Exod 1.8-22]”

2. Marta. Care sunt caracteristicile omului frământat ? [Luca 10.38-42]

Caracteristicile omului frământat sau Aşa nu ! [Luca 10.38-42]

Pentru a frământa („te frămânţi”), este folosit gr. thorubeo. Cuvântul este folosit în Noul Testament numai de cinci ori, (aici şi în) :

  1. Matei 9 : 23 „Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind [gr. thoryboumenon, făcând o agitație, „dezordine zgomotoasă”]… ”.
  2. Marcu 5 : 39 „A intrat înăuntru şi le-a zis : „Pentru ce faceţi atâta zarvă [gr. thoryveisthe, „te face să te deranjezi”] şi pentru ce plângeţi ? Copila n-a murit, ci doarme”.
  3. Fapte 17 : 5 „Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată şi au întărâtat [gr. ethoryboun, „au pus în rumoare”, NIW „au început o revoltă”, ESV „au pus oraşul într-o turbulenţă”] cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod”.
  4. Fapte 20 : 10 „Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe şi a zis : „Nu vă tulburaţi [gr. thorybeisthe, „nu vă alarmaţi”, „nu vă faceţi griji”, „nu vă faceţi probleme”], căci sufletul lui este în el”.

Continue reading „2. Marta. Care sunt caracteristicile omului frământat ? [Luca 10.38-42]”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, (Gânduri), Luca 12:13-21

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.” „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?” Apoi le-a zis :

„Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta : „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea : Continue reading „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, (Gânduri), Luca 12:13-21”