3. Maria sau Importanţa practicării disciplinelor spirituale [Luca 10.38-42]

Maria sau Importanţa practicării disciplinelor spirituale [Luca 10.38-42]

Maria nu avea aceste probleme. De ce ? Ea stătea în prezenţa Domnului Isus, a Cuvântului Lui Dumnezeu, iar Isus avea Duhul Lui Dumnezeu, Puterea Lui Dumnezeu care aducea liniştea interioară şi pacea sufletească.

Schimbarea în bine porneşte de la decizia de-a-mi face ordine în priorităţi. Pe locul întâi trece refacerea vieţii spirituale. Cum se face ? Petrec timp cu Domnul Isus, citesc Biblia, Îi fac rugăciuni, fac milostenie şi postesc. Continue reading „3. Maria sau Importanţa practicării disciplinelor spirituale [Luca 10.38-42]”

2. Marta. Care sunt caracteristicile omului frământat ? [Luca 10.38-42]

Caracteristicile omului frământat sau Aşa nu ! [Luca 10.38-42]

Pentru a frământa („te frămânţi”), este folosit gr. thorubeo. Cuvântul este folosit în Noul Testament numai de cinci ori, (aici şi în) :

  1. Matei 9 : 23 „Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind [gr. thoryboumenon, făcând o agitație, „dezordine zgomotoasă”]… ”.
  2. Marcu 5 : 39 „A intrat înăuntru şi le-a zis : „Pentru ce faceţi atâta zarvă [gr. thoryveisthe, „te face să te deranjezi”] şi pentru ce plângeţi ? Copila n-a murit, ci doarme”.
  3. Fapte 17 : 5 „Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată şi au întărâtat [gr. ethoryboun, „au pus în rumoare”, NIW „au început o revoltă”, ESV „au pus oraşul într-o turbulenţă”] cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod”.
  4. Fapte 20 : 10 „Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe şi a zis : „Nu vă tulburaţi [gr. thorybeisthe, „nu vă alarmaţi”, „nu vă faceţi griji”, „nu vă faceţi probleme”], căci sufletul lui este în el”.

Continue reading „2. Marta. Care sunt caracteristicile omului frământat ? [Luca 10.38-42]”

1. Marta. Împărţită între activităţi, îngrijorată şi frământată [Luca 10.38-42]

Ce efect au asupra noastră activităţile urgente care au termen limită atunci când din cauza lor ne neglijăm viaţa spirituală pentru perioade îndelungate de timp ? Despre Marta scrie că era :

  1. împărţită,
  2. îngrijorată şi
  3. frământată.

Continue reading „1. Marta. Împărţită între activităţi, îngrijorată şi frământată [Luca 10.38-42]”