1. Marta. Împărţită între activităţi, îngrijorată şi frământată [Luca 10.38-42]

Ce efect au asupra noastră activităţile urgente care au termen limită atunci când din cauza lor ne neglijăm viaţa spirituală pentru perioade îndelungate de timp ? Despre Marta scrie că era :

  1. împărţită,
  2. îngrijorată şi
  3. frământată.


În Luca 10 : 38 – 42, scrie că :

Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Şi o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui.

Marta era împărţită [gr. periespato „îi era distrasă atenţia”] cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis : „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură ? Zi-i, dar, să-mi ajute.” Drept răspuns, Isus i-a zis :

„Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi [gr. merimnas „împărţită în părţi”] şi te frămânţi [gr. thorybazē „tulburată foarte mult”] tu, dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua”.


Despre Marta scrie că era :

  1. împărţită,
  2. îngrijorată şi
  3. frământată.

Să observăm aceşti trei termeni care o descriu pe Marta ca fiind :

1. Împărţită [„împărţită”. Gr. periespato, din perispaó : „pentru a trage departe”, a distrage atenţia].


2. Îngrijorată [„te îngrijorezi”. Gr. merimnas, de la gr. mérimna, „împărțit în părți”, este un verb vechi folosit pentru îngrijorare şi anxietate, lit. a fi împărţit / distras]


3. Frământată [„te frămânţi”, gr. thorybazē, din thorubeo arată agitaţia minţii şi înseamnă : „a deranja foarte mult, a lovi cu panică”. Poate avea sensul de : 1. a face zgomot / răscoală, a fi turbulent, sau 2. a deranja, a arunca în confuzie, a fi tulburat în minte, sau a plânge tumultuos.


Din acel context, înţelegem că într-un interval de timp foarte scurt Marta avea de preparat mâncare, pentru aproximativ 15 persoane!

Situaţia era înrăutăţită de faptul că (probabil) ea nu a fost înştiinţată dinainte despre această vizită, iar factorul agravant îl constituia decizia sorei ei de-a sta, pur şi simplu ! Sora ei care-ar fi putut prelua o parte din activităţile necesare în contextul dat … stătea cu Isus, în loc să vină la bucătărie să o ajute.

Activismul poate dăuna grav spiritualităţii noastre dar consecinţele negative se pot răsfrânge şi asupra familiei ! „Sora nu mai este cum trebuie, fratele la fel etc.”. Şi aici ne referim la o persoană care era implicată în slujirea pentru Isus şi ucenicii Lui !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :