Caută-L pe Dumnezeu [Isaia 55.6, 1 Petru 2.12]

Caută-L pe Dumnezeu în ziua (ora, minutul şi secunda) cercetării, este acel moment când ştii în tine că dacă te pleci înaintea Lui Dumnezeu şi vorbeşti cu EL, sigur te ascultă ! Şi exact aşa şi este !

În Isaia 55 : 6 scrie : „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi ; chemaţi-L câtă vreme este aproape”. De ce ?

Deoarece dacă pleacă în Cer, eu nu mai am cum să ajung la EL … şi oriunde ar pleca de la mine, ştiu că nu-L pot ajunge …

În data de 10 septembrie 2019 un cunoscut aflat la doar câţiva kilometri de casă, nu a mai ajuns acasă deoarece a avut un accident şi a murit după scurtă vreme.

Pentru perioada imediat următoare acelei date, el avea planificat să-şi rezolve problemele spirituale, dar a intervenit plecarea în cer … iar oamenii care i-au venit în ajutor, nu au mai putut opri plecarea lui înspre veşnicie !

Dumnezeu ne-a spus să facem trei lucruri :

  1. să-L căutăm (unde, cum ?) …
  2. să-L chemăm (prin ce metodă ?) …
  3. să folosim timpul prielnic / binecuvântat, adică acele momente în care ştim (în noi) că EL este aproape şi că Isus ne cheamă la EL, la mântuire (aici şi acum).

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi ; chemaţi-L câtă vreme este aproape”. Accentul principal este pus pe folosirea eficientă a timpului. De două ori este folosită expresia câtă vreme


Apostolul Petru spunea : „să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării”. (I Petru 2 : 12) Nu spune să-i dea slavă Lui Dumnezeu mâine şi nici într-o altă dată … sau cândva, deoarece acel altă dată s-ar putea să nu mai fie, (cum au procedat atenienii care probabil credeau că ştiu multe) :

Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis : „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată”. (Faptele Apostolilor 17 : 32)

Altă dată a fost tot o formă de bătaie de joc. Acel altă dată pentru ei nu a mai fost niciodată, (nu au mai avut ocazia să audă Evanghelia prin intermediul apostolului Pavel).

De fapt, acei filosofi nu şi-au bătut joc de apostolul Pavel, ci chiar de sufletele lor. Dumnezeu nu mă cheamă la mântuire când vreau eu, ci când vrea EL !

Dumnezeu le-a dat ocazia întoarcerii la Domnul, dar cei mai mulţi au refuzat-o … şi eu pot să „dau cu piciorul” în uşile deschise de Dumnezeu pentru mine, dar cel care va pierde voi fi eu. Fiindcă dacă le trântesc să se închidă, eu nu voi avea harul de-a intra în Cer, nu altul !

În II Cronici 15 : 1 – 7 scrie că :

Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis : „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin !

Domnul este cu voi când sunteţi cu El ; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi ; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.

Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să înveţe pe oameni şi fără Lege. Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.

În vremurile acelea nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării ; un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate, împotriva altei cetăţi, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări : voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată”.

Ce nu găseşti la bine, găseşti la rău ! Poate că această perioadă de necazuri poate fi transformată în cea mai frumoasă zi a vieţii tale … ziua întâlnirii cu Isus !

Spune-I ce ai pe suflet, exact cum ai vorbi cu un prieten bun. Chiar dacă nu-L vezi, crezi că EL este şi ascultă toate cuvintele care-ţi izvorăsc din inimă !