37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]

37 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU SAU TRASEUL CLAR STABILIT

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Geneza 2 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Februarie 2023 I

În Geneza 5 : 22 – 24 scrie că : „După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani ; şi a născut fii şi fiice.
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu ; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”.

Atunci când ne referim la umblarea cu Dumnezeu, primul exemplu care ne vine în minte este Enoh pe care noi îl știm mai bine.

Enoh a fost descris ca având trei caracteristici :

  1. a umblat cu Dumnezeu,
  2. a trăit prin credință și
  3. a proorocit.

Și azi, cu ajutorul Lui Dumnezeu în prezentul studiu ne vom referi la a doua perioadă din viața unui om și anume la :

Omul care trăiește cu Dumnezeu dar ne vom limita doar la primul subpunct și anume la :

Umblarea cu Dumnezeu care este prima caracteristică a unui astfel de om (iar așa a fost doar Enoh dintre toți oamenii din vremea lui) … Toți ar fi putut umbla la fel dar numai Enoh a ales un astfel de mod de viață !


Doar amintindu-ne ce înseamnă „a umbla”, vom înțelege foarte mult ce înseamnă „a umbla cu Dumnezeu”.

A umbla” are și aceste înțelesuri (dar nu numai). În limba română a umbla înseamnă :

  1. A se deplasa dintr-un loc în altul.
  2. A străbate (ca drumeț) un loc …
  3. A merge, a se duce undeva regulat; a frecventa. ♦ A se ocupa, a se îndeletnici cu…, a lucra la.
  4. A se purta (îmbrăcat sau încălțat) într-un anumit fel. ♦ A se comporta, a se manifesta într-un anumit fel”. (DEX, 2009)

A umbla cu Dumnezeu” înseamnă „a ne comporta, a ne manifesta într-un anumit fel”.


O primă trăsătură distinctivă a lui Enoh a fost faptul că el „a umblat cu Dumnezeu”. Dar pentru „a umbla” în ebraică este folosit halak care înseamnă în special „a merge, a veni” dar în ebraică halak este un cuvânt care are are foarte multe înțelesuri.


Primul pasaj din Biblie în care este folosit halak este Geneza 2 : 14, unde scriind despre râul care ieșea din Eden și de acolo se despărțea în patru brațe, este consemnat faptul că :

Numele celui de al treilea este Hidechel : el curge la răsăritul Asiriei”.

Prin „curge” sau „merge” este tradus ebraicul halak.

Acesta este primul înțeles al lui „a umbla” și credem că este foarte sugestiv. „A umbla cu Dumnezeu” este asemenea curgerii apei unui râu.

Înseamnă :

  1. un punct de plecare,
  2. un traseu clar stabilit și
  3. un punct de sosire.

Exact așa este și viața fiecărui om. Avem ca punct de plecare nașterea, avem un traseu pe care noi îl alegem (cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu) iar în funcție de alegerea personală este și punctul final al vieții.


Enoh „a umblat cu Dumnezeu” iar într-o zi a ajuns acasă la Dumnezeu, în Cer ! Cum ? Dumnezeu l-a luat de aici și l-a dus Dincolo !


Doamne Isuse știu că și mie mi-ai pregătit un loc și Te rog să mă ajuți să ajung cu Tine În Cer ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :