36 I 2023. OMUL CU DUMNEZEU SAU UMBLAREA CU DUMNEZEU [Geneza 5.22–24 I Evrei 11.5 I Iuda v. 14 – 15]

36 I 2023. OMUL CU DUMNEZEU SAU UMBLAREA CU DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Evrei 11 : 5 I Iuda versetele 14 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I
I 5 Februarie 2023 I

Atunci când ne referim la umblarea cu Dumnezeu, primul exemplu care ne vine în minte este Enoh.

Enoh a fost descris ca având trei caracteristici :

1. a umblat cu Dumnezeu,
2. a trăit prin credință și
3. a proorocit.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu în prezentul studiu ne vom referi la :

II. Omul care trăiește cu Dumnezeu

Primul om despre care scrie în Biblie că a umblat cu Dumnezeu, a fost Enoh. Dar înainte de-a observa ce fel de om a fost Enoh (cel care a umblat cu Dumnezeu), trebuie să facem o precizare.

Nu ne referim aici la primul Enoh despre care scrie în Biblie …. ci la al doilea Enoh, deoarece în Sfânta Scriptură este consemnat faptul că au fost două persoane diferite, distincte, care au avut același nume și nu trebuie să le confundăm !

Primul Enoh a fost întâiul născut al lui Cain (a se vedea Geneza 4 : 17 – 18). Al doilea Enoh a fost un urmaș al lui Adam, născut ca descendent al lui Set (a se vedea Geneza 5 : 1 – 18). Tatăl celui de-al doilea Enoh a fost Iared (Geneza 5 : 18).


Despre el găsim scrise aceste trei adevăruri (amintite și mai înainte) :

1. a umblat cu Dumnezeu,
2. a trăit prin credință și
3. a proorocit.


Astăzi doar vom aminti pasajeleBiblice în care este scris despre al doilea Enoh.

În Geneza 5 : 22 – 24 scrie că :

După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani ; şi a născut fii şi fiice.

Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu ; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”.


În Noul Testament, în cartea Evrei 11 : 5 găsim scris că :

Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu”.


Iar Iuda (în versetele 14 – 15) a scris :

Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis :

Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze

  • pe toţi cei nelegiuiţi
  • de toate faptele nelegiuite
  • pe care le-au făcut în chip nelegiuit şi
  • de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.” … ”.

În încheiere amintim cum este descris un om care nu a văzut moartea și care I-a fost plăcut Lui Dumnezeu.

Enoh :

  1. a umblat cu Dumnezeu,
  2. a trăit prin credință și
  3. a proorocit.

Oare eu în umblarea mea de zi cu zi cu Dumnezeu pot spune că trăiesc prin credință și că Dumnezeu vorbește prin mine în mod profetic celor din jurul meu ?


Doamne ajută-mi să fiu așa și Doamne Isuse dă-mi izbândă în umblarea mea cu TINE ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :