35 I 2023. OMUL FĂRĂ DUMNEZEUL CEL ADEVĂRAT [2 Cronici 15.1–7 I Efeseni 2.12 I 1 Împărați 22.24]

35 I 2023. OMUL FĂRĂ DUMNEZEUL CEL ADEVĂRAT

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 15 : 1 – 7 I Efeseni 2 : 12 I I Împărați 22 : 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Februarie 2023 I

Din punct de vedere spiritual, orice om are o anumită relație cu Dumnezeu. Dar atunci când ne referim la legătura unui om cu Dumnezeu, putem spune că viața de credință are trei perioade, adică trei intervale de timp sau trei stadii :

1. omul fără Dumnezeu,
2. omul cu Dumnezeu și
3. omul în care (și prin care) trăiește Dumnezeu.


Cu ajutorul Lui Dumnezeu în prezentul studiu nu ne vom referi la omul care trăiește fără Dumnezeu (deoarece îl cunoaștem foarte bine) ci vom face câteva observații despre :

I. Omul care trăiește fără Dumnezeul Cel adevărat

Apostolul Pavel, la un moment dat scriindu-le creștinilor din Efes, le-a amintit cum erau înainte de întoarcerea lor la Dumnezeu :

„ … aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi

 • fără Hristos,
 • fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei,
 • fără nădejde şi
 • fără Dumnezeu în lume”. (Efeseni 2 : 12)

Astăzi însă nu ne vom referi la omul nemântuit, (care trăiește fără Dumnezeu) ci vom aminti un caz din Biblie în care este descrisă situația unor oameni care erau credincioși în felul lor, dar de fapt ei trăiau fără Dumnezeul Cel adevărat.


De ce trebuie să ne gândim la așa ceva ? Deoarece, în perioada aceasta, poate mai mult decât în alte vermuri, creștinul se poate afla exact în aceeași situație.


În cartea II Cronici 15 : 1 – 7 scrie că :

Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Oded, şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis : „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin !

Domnul este cu voi când sunteţi cu El ; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi ; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi.

Multă vreme Israel a fost

 • fără Dumnezeul cel adevărat,
 • fără preot care să înveţe pe oameni şi
 • fără Lege.

Dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeul lui Israel, L-au căutat şi L-au găsit.

În vremurile acelea

 • nu era linişte pentru cei ce se duceau şi veneau, căci
 • erau mari tulburări printre toţi locuitorii ţării ; un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate, împotriva altei cetăţi,
 • pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări : voi, dar, întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.”

La auzul acestor cuvinte, Asa nu s-a revoltat și nu a reacționat ca Zedechia, fiul lui Chenaana, despre care scrie că atunci când a auzit cuvântul profetic (el care se considera a fi prooroc) :

„ … apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz şi a zis : „Pe unde a ieşit Duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească ?” (I Împărați 22 : 24)

Și astăzi există creștini care trăiesc :

 • fără un cuvânt profetic,
 • fără o învățătură sănătoasă (deși ascultă predici, dar se deschid sunt pentru mesaje care se potrivesc cu felul în care ei văd lucrurile din punct de vedere spiritual), dar
 • trăiesc fără principii clare.

O astfel de viață conține neliniște, tulburări, strâmtorări etc.


Doamne Isuse, oare nu cumva și eu trăiesc fără Dumnezeul Cel Adevărat ?


Podcastul poate fi ascultat aici :