38 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU ESTE ASEMENEA EXISTENȚEI UNUI RÂU [Geneza 5.22–24 I Geneza 2.14]

38 I 2023. UMBLAREA CU DUMNEZEU ESTE ASEMENEA EXISTENȚEI UNUI RÂU

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 5 : 22 – 24 I Geneza 2 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Februarie 2023 I

Umblarea cu Dumnezu este asemenea existenței unui râu. „A umbla cu Dumnezeu” este asemenea curgerii apei unui râu.

Înseamnă :

  1. un punct de plecare,
  2. un traseu clar stabilit și
  3. un punct final de sosire.

Exact așa este și viața fiecărui om. Avem ca punct de plecare nașterea, dar avem un traseu pe care noi îl alegem (cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu) dar în funcție de alegerea personală este și punctul final al vieții.

Atunci când ne referim la umblarea cu Dumnezeu, primul exemplu care ne vine în minte este Enoh pe care noi îl știm mai bine.

Reamintim faptul că Enoh a fost descris ca având trei caracteristici :

  1. a umblat cu Dumnezeu,
  2. a trăit prin credință și
  3. a proorocit.

Să ne amintim Geneza 5 : 22 – 24 unde scrie că :

După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani ; şi a născut fii şi fiice.

Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu ; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu”.


Și azi, cu ajutorul Lui Dumnezeu în prezentul studiu ne vom referi la a doua perioadă din viața unui om și anume la :

Omul care trăiește cu Dumnezeu dar ne vom limita doar ne vom limita tot la subpunctul : Umblarea cu Dumnezeu care este prima caracteristică a unui astfel de om (iar așa a fost, reamintim doar Enoh dintre toți oamenii din vremea lui)…

Mai reamintim faptul că primul pasaj din Biblie în care este folosit halak („a umbla”) este Geneza 2 : 14, unde scriind despre râul care ieșea din Eden și de acolo se despărțea în patru brațe este consemnat faptul că :

Numele celui de al treilea este Hidechel : el curge la răsăritul Asiriei”.

Prin „a curge” sau „a merge” este tradus ebraicul halak.


Despre râu vom astăzi nota numai trei observații.

1. Un râu are o albie a lui

Apa care vine din urmă se va deplasa exact în aceeași direcție ca și cea dinaintea ei. Apa nu poate curge pe unde vrea ea ci „va umbla” numai pe acolo pe unde are albia deja făcută.

Are un traseu clar stabilit și așa este și omul care alege să umble cu Dumnezeu. Are un model comportamental clar stabilit de la care el alege să nu se abată !

Când Domnul Isus ÎȘI trăiește viața Lui printr-un om, creștinul respectiv va practica milostenia, rugăciunea și postul.


2. Râul are o distanță clară pe care o parcurge

Râul pornește dintr-un loc și ajunge într-un alt loc. Știm de unde pleacă și în ce se varsă. Așa este și viața omului. Noi avem o dată a nașterii și o dată a decesului … doar că această a doua dată, noi nu o știm … dar ea este deja precis stabilită !


3. Râul are Cerul și norii ca sursă a existenței lui

Râul ca să poată exista și pentru a nu seca depinde de ploaie, de apa care vine din Cer. Iar apa care vine din Cer depinde de nori.

Așa este și omul. Depinde de Dumnezeu care îi asigură existența … dar foarte important pentru un râu sunt norii, nu cerul senin !

Râul se bucură mai mult de nori, decât se bucură de vremea bună. Când sunt nori este și ploaie. Noi de cam ferim de norii din viața noastră dar ei ne fac să mergem înainte pe calea vieții.


Ce sunt norii ?

Poate exact problemele prin care treci acum !?


Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc pentru că te ocupi de mine cu atâta grijă … iar TU știi că vreau să umblu cu tine până la sfârșitul vieții mele !

Doamne ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :