118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU [Luca 4.3, 5–13, Geneza 1.28-29]

118. ALEGEREA DEPENDENŢEI DE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : I Luca 4 : 3, 5 – 13, Geneza 1 : 28 – 29 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Aprilie 2022 I

Independenţa este sădită în om de la naştere. După Căderea în păcat, dorinţa lui Adam şi-a Evei de-a nu mai depinde de Dumnezeu s-a îndeplinit. Să nu mai ai pe Cineva care să-ţi tot spună ce trebuie să faci, ce drepturi ai şi ce obligaţii. Ce să mănânci …

Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis : „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l ; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Şi Dumnezeu a zis : „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă : aceasta să fie hrana voastră”. (Geneza 1 : 28 – 29)


„Este prea de tot. Tot EL să-ţi conducă viaţa !”

Aşa este gândirea inoculată de cel rău :

„Dacă ai fi ca Dumnezeu nu ai mai avea nevoie de EL. Ai deveni independent !


Dar, acest tip de gândire, se baza pe datele cu care opera mintea, fiind în Eden, în condiţiile de acolo ! Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, fără spini, sau buruieni, fără trudă şi sudoare …

Un fel de independenţă binecuvântată de Dumnezeu ! Să am parte de tot ce vreau eu pentru trup, dar din punct de vedere spiritual, Dumnezeu să nu aibă dreptul de-a mă controla.

Aşa sunt minciunile celui rău, care arată partea aparent favorabilă de care credinciosul ar putea beneficia dacă ar face aceasta… Aşa a venit şi la Domnul Isus :

  • Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine”. (Luca 4 : 3)
  • Profită de drepturile pe care le ai din naştere, de statutul tău, ca fiu de Dumnezeu. Cere-I mai mult, … meriţi, … şi tu nu vezi că EL nu-ţi oferă ? Descurcă-te şi tu altfel, nu trebuie atâta post, atâta înfrânare. Pentru ce ? Oricum eşti singur, nimeni nu te vede şi nici nu va şti ce-ai făcut tu în ascuns !

Iar în continuare pentru cel ce rabdă ispita, sunt şi alte oferte (a se vedea Luca 4 : 5 – 13).

  • Să devii mai important decât eşti în momentul de faţă … sau să devii mai mic, decât atâta. Mândria sau falsa smerenie, (care este tot o rudă a mândriei).

Falsa smerenie este mândria de-a nu fi cineva, de-a nu fi ca celălalt. Şi ispite de-acest gen, vin la cei care sunt credincioşi. A se vedea cazul mamei fiilor lui Zebedei. (Matei 20 : 20 – 27)

Tot la Domnul Isus pe masă, ajunge cererea, fiindcă, de fapt scopul celui rău este ca Domnul Isus să fie atins prin ceea ce aleg să facă, sau să nu facă copiii LUI ! A se vedea reproşul pe care cel rău I-L face lui Dumnezeu :

Oare aşa degeaba teme-se Iov de Dumnezeu ? Oare n-ai tras Tu gard în jurul lui şi în jurul casei lui şi în jurul averii lui ? Lucrul mâinilor lui l-ai binecuvântat şi turmele lui au năpădit pământul”. (Iov 1 : 9 – 10, în trad. Gala Galaction)

Lupta este între cel rău (care este ispititorul) şi Dumnezeu. Doar că această luptă între a face voia Lui Dumnezeu şi a-şi face pe plac se dă în mintea credinciosului, (care este câmpul de luptă) ! Şi dacă creştinul veghează, ispita poate veni în dreptul lui, prin unul din cei apropiaţi lui.

Dacă pentru tine nu vrei, măcar pentru altul, să faci ceva. Totul sub aparenţa altruismului, deghizat, nu afişat ostentativ. Dar esenţa este aceeaşi. Ceva în interior să se strice :

„ … Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos”. (II Corinteni 11 : 3)

Doar în minte să se strice ceva, acolo în Edenul … în care nimeni nu te vede ! Dar, credinciosul practicant, cunoaşte care este voia lui Dumnezeu şi îşi dă seama şi de ispite.

Cine ÎL cunoaşte pe Dumnezeu ÎL şi recunoaşte atunci când EL intervine în viaţa lui. Şi la fel ca cei doi ucenici de pe drumul spre Emaus revelaţiile spirituale îşi găsesc loc şi în viaţa de zi cu zi a copiilor Lui Dumnezeu !

În final să ne amintim ce le-a spus Domnul Isus, ucenicilor Lui :

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod ; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”. (Ioan 15 : 5)


Doamne Isuse, ajută-mă şi pe mine să nu mă separ (să nu mă îndepărtez) de Tine. Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :