Amânarea sau Mâine ! Exod 8.10, 1 Petru 2:12

Castelluccio-50-ModificaExodul 8 : 10 „El a răspuns : „Mâine.” Şi Moise a zis : „Aşa va fi, ca să ştii că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru”.

Acest mâine, a contat foarte mult, pentru viaţa lui Faraon. Petru scria : „ … să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării”, (I Petru 2 : 12), nu mâine, adică … cândva ! Aşa i se şi face lui Faraon, în continuare iar acest mâine, (prin care el L-a amânat pe Dumnezeu), îl va mai auzi după aceea, din partea lui Dumnezeu, de câteva ori :


1. Exodul 8 : 23 „Voi face o deosebire între poporul Meu şi poporul tău. Semnul acesta va fi mâine”.
2. Exodul 8 : 29 „Moise a răspuns: „Am să ies de la tine şi am să mă rog Domnului. Mâine, muştele se vor depărta de la faraon, de la slujitorii lui şi de la poporul lui. Dar să nu ne mai înşele faraon, nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului”.
3. Exodul 9 : 5 „Domnul a hotărât vremea şi a zis : „Mâine, va face Domnul lucrul acesta în ţară”.
4. Exodul 9 : 18 „ … iată, mâine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră aşa de mare, cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui şi până azi”.
5. Exodul 10 : 4 „Dacă nu vrei să laşi pe poporul Meu să plece, iată, voi trimite mâine nişte lăcuste pe toată întinderea ţării tale”.

Faraon L-a amânat pe Dumnezeu odată, după aceea Dumnezeu l-a amânat pe el şi nu a mai avut de ales !


Amânarea costă ! La un moment dat, unii oameni, care au harul de a-l asculta pe apostolul Pavel, dar decid greşit. Luca notează : „Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis : „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.

Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor. Totuşi unii au trecut de partea lui şi au crezut ; între aceştia era Dionisie areopagitul, o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei”. (Faptele Apostolilor 17 : 32 – 34)

Acel altă dată nu a mai fost, tocmai au ratat o ocazie unică şi anume împăcarea cu Dumnezeu ! Cheamă-L pe Isus acum în viaţa ta ! Mâine poate va fi prea târziu !