Viaţa între „lupi”, III. Trei caracteristici ale ucenicului Lui Isus, [Matei 10.16-17]

Păziţi-vă de oameniTREI CARACTERISTICI ALE UCENICULUI LUI ISUS

Iată, Eu vă trimit [gr. apostellō] ca pe nişte oi [gr. probata] în mijlocul lupilor [gr. lykōn].

Fiţi, dar, înţelepţi [gr. phronimoi „grijulii, prudenţi”] ca şerpii şi fără răutate [gr. akeraioi „inocenţi, nevinovaţi, inofensivi”, lit. neamestecat, adică pur, fără impurităţi] ca porumbeii.

Păziţi-vă [gr. prosechete] de oameni [gr. anthropon] … ”. (Matei 10.16–17) Continue reading „Viaţa între „lupi”, III. Trei caracteristici ale ucenicului Lui Isus, [Matei 10.16-17]”