Pentru creştin, întâmplarea face parte din planul lui Dumnezeu, pentru viaţa lui ! Geneza 40.1

I Împăraţi 12.24În viaţa creştinului, întâmplarea este o bucăţică din planul lui Dumnezeu pentru el, (pentru credinciosul respectiv).

Un exemplu clar este Iosif, prin câte întâmplări a trecut / câte i s-au mai întâmplat până a ajuns să devină Cineva … exact ce i-a vorbit Dumnezeu de la început că va fi !

De fapt, cât din ce ni se întâmplă … este întâmplare ? Există evenimente neplanificate de noi, care în realitate au un scop precis! Să vedem ce s-a mai întâmplat în viaţa lui Iosif, în perioada aceea, (mai corect spus, ce fapte s-au petrecut) :

  • După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis : „Culcă-te cu mine !”. (Geneza 39 : 7)
  • După câtăva vreme, s-a întâmplat că paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului”. (Geneza 40 : 1)
  • Lucrurile s-au întâmplat întocmai după tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine faraon m-a pus iarăşi în slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat”. (Geneza 41 : 13)

Pentru omul din lume există întâmplarea, nu şi pentru creştin ! „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta ! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările”. (Proverbe 3 : 5 – 6) Multe ni se mai întâmplă când vrea Dumnezeu să facă un anumit lucru !

Vânzarea lui Iosif, (iar bonusul a constat în vorbirile de rău din partea fraţilor lui şi implicit stările sufleteşti negative, pe care acestea le-au adus … în plus a avut parte, tot în familia lui, de desconsiderare şi de respingere), apoi ispite pe plan sexual, după care a urmat nedreptăţirea şi uitarea lui într-o închisoare.

Era testat şi în exterior şi în interior ! În II Corinteni (7 : 5 – 6) apostolul Pavel scria : „Căci, şi după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiţi în toate chipurile : de afară, lupte, dinăuntru, temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat … ”.

Se părea că Dumnezeu a uitat de el şi că era foarte departe de el, dar în realitate Dumnezeu era cu el. Cuptorul spiritual era aprins şi reglat să atingă exact temperatura dorită, iar în el Iosif a stat cât a trebuit. În Psalmi scrie că Dumnezeu :

A chemat foametea asupra ţării şi a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om ; Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului.
Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit”. (Psalmul 105 : 16 – 20)

De ce se ni întâmplă anumite lucruri ? Putem afla numai dacă Dumnezeu ne explică adevărul care stă în spatele aparenţelor ! În cartea I Împăraţi (cap. 12 : 24) este istorisită intervenţia lui Dumnezeu, care îi cere lui Roboam să nu plece la războiul prin care el dorea să unească pe Israel cu Iuda : „Aşa vorbeşte Domnul :

„Nu vă suiţi şi nu faceţi război împotriva fraţilor voştri, copiii lui Israel ! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.” Ei au ascultat de cuvântul Domnului şi s-au întors acasă, după cuvântul Domnului”.

Iosif este un prototip al Domnului Isus ! Tot ca rob, a venit şi Domnul Isus în lumea noastră Şi El a fost un timp împreună cu doi oameni, dintre care unul a ajuns la viaţa veşnică, iar celălalt nu …

Locul în care omul ajunge după moarte nu ţine de destinul implacabil, ci de decizia omului ! Cheamă-L pe Isus în viaţa ta !