Cât mă poate costa o jertfă / un cadou ? (I) [2 Samuel 24.24]

Într-un moment de cumpănă din viaţa lui, David a spus ce principiu de viaţă avea :

„ … nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, care să nu mă coste nimic”. (II Samuel 24 : 24)

Şi eu vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Cum să procedez ca acest sacrificiu (timp, bani, lucruri etc.) să fie bine primit de Dumnezeu ? Continue reading „Cât mă poate costa o jertfă / un cadou ? (I) [2 Samuel 24.24]”

Jertfirea lui Isaac, (I) Geneza 22:12

Avraam cel de azi !

„ … ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” (Geneza 22: 12)

Excepţiile pozitive ale Vechiului Legământ constituie norme ale vieţii actuale. Ale trăirii prin credinţă.

Exemplul lui Avraam cu jertfirea lui Isaac … din el. Isaac cel real nu a fost jertfit niciodată. Continue reading „Jertfirea lui Isaac, (I) Geneza 22:12”