119. NU TE ÎNDEPĂRTA DE DUMNEZEU! [Luca 24.32 şi Apocalipsa 3.14-16]

119. NU TE ÎNDEPĂRTA DE DUMNEZEU !

I Podcast I Pasaje Biblice : I Luca 24 : 32 şi Apocalipsa 3 : 14 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Aprilie 2022 I

Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i : „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu : „Ştiu faptele tale : că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot ! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea”. (Apocalipsa 3 : 14 – 16)

Continue reading „119. NU TE ÎNDEPĂRTA DE DUMNEZEU! [Luca 24.32 şi Apocalipsa 3.14-16]”

Drumul spre Emaus [Învierea Domnului Isus, Luca 24.32]

Nu te îndepărta de cel ce te apropie de Domnul

Depărtează-te de activităţi dacă ele te îndepărtează de DOMNUL, oricât de spirituale ar părea, sau ar fi. A păşi pe urmele Domnului, înseamnă şi a fi aproape de El, nu doar a-L urma de la o distanţă mare.

Depărtarea schimbă starea. Din fierbinte, ajung întâi căldicel, atunci când ÎL pierd din vedere, pentru că încep să mă văd pe mine, deoarece omul căldicel se vede bine, în ceea ce are de făcut şi fără a-I simţi prezenţa. Continue reading „Drumul spre Emaus [Învierea Domnului Isus, Luca 24.32]”