Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Evanghelia după Luca 12:20

Stair_Way_To_HeavenDar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul  şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?” (Evanghelia după Luca 12 : 20) Adevărul care este valabil pentru toţi oamenii (şi pentru tine) este acesta  :

Ţi se va cere înapoi sufletul ! Eşti pregătit de plecare ?

Întoarce-te le Dumnezeu chiar acum … nu amâna !

Mâine poate nu vei mai fii ! Mâine poate nu va mai fi ! Vino la Isus până nu este prea târziu !


Trei gânduri din acest verset :

I. Dumnezeu vorbeşte şi ne arată cum suntem, cum ne vede EL … ne avertizează ! Tu ce faci ? Îi vorbeşti şi tu ?

Dar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule !”.

Spune-le : „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel ?” (Ezechiel 33 : 11)

Domnul Isus mă observă, chiar dacă eu, nu-mi fac radiografiile vieţii interioare la timp şi va interveni pentru corectarea mea, deoarece mă vrea cu El, în Cer !

În momentul în care omul din mulţime, (cumva purtătorul de cuvânt al majorităţii, adică … cei mai mulţi gândesc la fel), I S-a adresat, (deşi întrebarea lui nu avea nicio legătură cu ceea ce spunea Domnul în momentul respectiv), Domnul l-a şi radiografiat, pentru că Ioan, (care a umblat cu Domnul Isus şi Îl cunoştea), notează :

Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om”. (Ioan 2 : 24 – 25)

Interesant este şi faptul că Domnul nu a fost deranjat de faptul că omul L-a întrerupt, exact când avea de spus ceva important ! Şi de câte ori a fost lucrul acesta ?! Două exemple, din relatările Bibliei :

  • Marcu 10 : 17 „Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat : „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică ?
  • Luca 9 : 48 – 50 „ … şi le-a zis : „Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte ; şi oricine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toţi acela este mare.” Ioan a luat cuvântul şi a zis : „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău ; şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.” „Nu-l opriţi”, i-a răspuns Isus, „fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi”. Ioan a luat cuvântul şi a schimbat cursul discuţiei ! Iar Domnul nu Se supără, ci explică ce voia Ioan să ştie !

II. Dumnezeu ne dă timp de pocăinţă … înainte de a interveni !

Chiar în noaptea aceasta … ”.

Timpul care ne-a fost acordat, este o perioadă precis delimitată, chiar dacă noi nu o ştim Ce fac cu timpul pe care Dumnezeu mi l-a dat ? Ce spune Biblia ?

  • I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei ! Iată că am s-o arunc bolnavă în pat ; şi celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei.
    Şi toate bisericile vor cunoaşte că „Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii şi inima”; şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui”. (Apocalipsa 2 : 21 – 23)
  • Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască ; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…”. (Faptele Apostolilor 17 : 30)
  • Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui”. (Romani 2 : 5)

De două ori este folosită expresia : „ … nu vrea să se pocăiască”. Timpul destinat căinţei, trece fie că omul îl foloseşte, fie că îl iroseşte … după aceea, exact în data stabilită, vine judecata Divină !


III. Dumnezeu decide sfârşitul vieţii oricărui om !

Bogatului, Dumnezeu îi spune :

„ … ţi se va cere înapoi sufletul”.

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei … ”. (Eclesiastul 3 : 1 – 2)

Nu toţi însă au harul bogatului, de-a şti măcar înainte cu câteva ore, că totul s-a terminat ! În zona noastră de responsabilitate, au fost aproximativ şaptezeci de înmormântări în patru ani. Din toate … dacă la două din ele ne-am aşteptat, adică au venit cumva la rând !

Tu ce ai decis ? Unde vrei să fii ? Cu Dumnezeu sau fără EL ?

(Sursa foto : www.guiadateologia.com.br)