Învierea fiicei lui Iair [Evanghelia după Matei 9.18-19 I Despre barierele mentale]

Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis : „Fiica mea adineaori a murit ; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia. Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui.” (Matei 9 : 18 – 19).

Uneori în viaţă avem probleme a căror rezolvare o are numai Dumnezeu, iar atunci când intervine EL, rezultatul final este bun.

Problema, metoda de rezolvare şi rezultatul final. Totul este simplu pentru posesorii de credinţă !


Isus nu este limitat, dar noi ne putem limita sau nelimita ! Barierele din gândire ! Ne punem bariere de netrecut, sau putem da la o parte barierele din minte : Isus poate totul !

Probabil că omul a gândit : „A murit fetiţa, dar nu este o problemă, vine Domnul Isus, Îşi pune mâinile peste ea şi va învia !


Cine este sursa Nu – urilor noastre ? Suntem noi, sau le importăm de la altcineva ?

Pot totul în Christos care mă întăreşte”, (Filipeni 4 : 13), este genul de mentalitate avut şi de apostolul Pavel, care afirma aceste cuvinte, deoarece tot el spunea :

„ … căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea” (II Timotei 1 : 12). Încrederea creştină are o bază solidă … pentru cei care ÎL cunosc pe Dumnezeu !

La fel gândea şi Iair, (aşa cum este scris în subtitlurile din traducerile Cornilescu precum şi în Gala Galaction, deşi în text … nu apare acest nume ! A se vedea Matei 9 : 18 – 26, unde titlul este : Învierea fiicei lui Iair … Probabil că s-a dedus acest lucru din textele paralele scrise de Marcu şi Luca, în care numele fruntaşului este notat).


Un alt fel de gândire, este cel al majorităţii oamenilor, care în astfel de situaţii spun : „Nu se mai poate face nimic, este prea târziu” ! Oare de unde ştiu ? Pare o întrebare simplă, dar nu este ! De unde pot şti ce va fi, sau ce nu poate fi ?

Matei notează :

Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când a văzut pe cei ce cântau din fluier şi gloata bocind, le-a zis : „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme !” Ei îşi băteau joc de El.

Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, şi fetiţa s-a sculat. Şi s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela.” (9 : 23 – 26).


Marta a zis lui Isus : „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu ! … Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis :

„Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.” (Ioan 11 : 21, 32). Din aceste afirmaţii rezultă clar că ele credeau că Isus are puterea doar pentru a vindeca / repara nu şi pentru a face învieri !

Pentru ele, moartea era o problemă … deşi pentru Isus era o necesitate ! Gândirea era total diferită ! Pentru cel ce se încrede în Isus, rezolvarea este prin faptul că el vine la Isus, (Matei 9 : 18), aşa cum a făcut fruntaşul despre care scrie Matei.


Harul însă constă în faptul că Isus alege să vină EL, la cel care, nu crede cum trebuie în Isus ! Domnul Isus a avut iniţiativa şi a venit în Betania, deşi surorile nu credeau că se mai poate face nimic ! Şi acest Har, al intervenţiilor nemeritate, îl avem şi noi !

De fapt, Isus poate interveni în orice situaţie, în orice moment, în orice stadiu al bolii / morţii / problemei, prin care trece un om, la un moment dat ! În Ioan 3 : 27, sunt redate cuvintele lui Ioan Botezătorul :

Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer”, dar poate alege să nu primească ceea ce îi este dat, sau măcar să se împotrivească voiei lui Dumnezeu, pentru el … la momentul respectiv !

Problema este în gândirea mea, în cât cred eu că poate sau nu poate, să facă Isus ! De aceea trebuie o înnoire a minţii !


Dar există oameni care au o credinţă în neputerea Lui Isus ! Nu este necredinţă, (în sensul că, s-ar îndoi de puterea Lui), ci ei sunt siguri că EL nu poate !

Au o credinţă activă în pretinsa lipsă de putere a Domnului ! De unde-şi iau informaţiile nu se ştie ! Cum pot decide eu, cu mintea mea, ce vrea şi poate Isus şi ce nu ?

Cei ce gândesc aşa … aşa şi rămân, la :

Nu se poate !


Dar, există şi o altfel de categorie, a celor, care asemenea femeii, care avea o hemoragie, vin la Isus doar după epuizarea tuturor resurselor, ca o ultimă soluţie de rezolvare a problemei ! Ea însă nu ştia de Isus ; Marcu, în capitolul 5 : 27, notează că femeia :

A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui”. Cum a auzit, a şi mers la EL.

Luca în capitolul 8 : 43 – 44 scrie :

Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge ; ea îşi cheltuise toată averea cu doctorii, fără s-o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit”.

Ştiind acestea, (ce a făcut pentru a rezolva problema), noi poate am fi refuzat-o, (fiindcă nu a venit la noi de la început), Isus însă nu a făcut lucrul acesta, principiul Lui fiind primirea, nu respingerea căutătorilor de Dumnezeu !

Femeia a început greşit, dar a terminat bine ! Împăratul Asa, în schimb, a început în forţă … şi a sfârşit rău. În II Cronici 14 : 9 – 12 este scris :

Zerah, etiopianul, a ieşit împotriva lor cu o oştire de un milion de oameni şi trei sute de care şi a înaintat până la Mareşa. Asa a mers înaintea lui, şi s-au înşiruit de bătaie în valea Ţefata, lângă Mareşa. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui şi a zis :

Doamne, numai Tu poţi veni în ajutor celui slab ca şi celui tare : vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru! Căci pe Tine ne sprijinim şi în Numele Tău am venit împotriva acestei mulţimi. Doamne, Tu eşti Dumnezeul nostru : să nu iasă biruitor omul împotriva Ta !”

Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa şi dinaintea lui Iuda, şi etiopienii au luat-o la fugă”.

Dar peste ani, în II Cronici 16 : 10 – 13 scrie că :

Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor. Faptele lui Asa, cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel.

În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare aşa încât avea mari dureri ; chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Asa a adormit cu părinţii săi şi a murit … ”.


Există trei categorii de oameni cu probleme :

  1. cei ce vin la Isus imediat,
  2. cei ce merg la Isus, când nu mai au nicio altă şansă. Dar mai sunt şi
  3. cei care nu mai vin la Dumnezeu, indiferent de problemele avute !

Harul există însă, pentru oamenii care vor să aibă parte de EL !