Învierea lui Lazăr, „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !” Matei 28.20, Ioan 11.21, 32

Ioan 11.21, 32 şi Matei 28.20
Învierea lui Lazăr, Ioan 11

„ … EU sunt cu voi în toate zilele !” (Matei 28 : 20) Versetul complet este : „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Amin”.  

Isus este prezent chiar şi atunci când nu-L văd, dar vine vremea pentru : „Şi iată că … “. Vremea înţelegerii De ce – urilor, în care realizez că tot răul care mi s-a întâmplat în viaţă, la un moment dat … era sub controlul deplin al lui Dumnezeu !

În Ioan 11 : 19 scrie că : „ … mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor”. Dar când a venit Isus, ele şi-au lăsat mângâietorii pentru a ajunge în prezenţa Lui cât mai repede ! Cerul are prioritate generală pentru cel sfânt, în competiţia cu pământul şi cu resursele lui.

Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !”… (Ioan 11 : 21, 32)


Trei gânduri din aceste verset :

1. Doamne”. El este Stăpân, chiar şi atunci când trec prin dureri şi contează să-I recunosc stăpânirea asupra vieţii mele şi atunci când nu pare că m-ar ajuta cu ceva. În fond, noi chiar trăim prin credinţă, nu prin vedere ! Stăpânul are drept de viaţă şi de moarte, iar cei ce-L cunosc ştiu că El este specialist în surprize plăcute … niciodată nu poţi să ştii ce bine mai are pregătit pentru tine !


2. „ … dacă ai fi fost aici … ”. Unde nu este Dumnezeu, la un anumit moment dat ? De fapt … Dumnezeu este peste tot ! Acest lucru îl văd / înţeleg mai clar, în special cei ce caută să fugă de El, plecând într-o altă ţară, (de exemplu) ! Psalmul 139 : 7 – 10 „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău
şi unde voi fugi departe de faţa Ta ? Dacă mă voi sui în cer,

  • Tu eşti acolo ; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor,

  • iată-Te şi acolo ; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,

  • şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca”.


3. „ … n-ar fi murit …”. Tot ce se întâmplă unui credincios, face parte din voia Lui, indiferent dacă el realizează aceasta sau nu. Isus nu a dat nicio explicaţie … nu a spus de ce nu a venit mai repede, nu a spus nici ce avea de gând să facă în viitorul imediat !

În gândirea firească se crede că, dacă nu-L vedem implicat în problema noastră, EL nu este prezent. Dar EL este prezent pretutindeni în acelaşi timp, în acest spaţiu micuţ pentru EL … suficient doar cât săşi odihnească picioarele.

Ochii spiritualizaţi primesc puterea să-L vadă pe Isus, exact acolo unde nu pare deloc a fi, dar este ! Isus este prezent şi în deces … Isus este Învierea şi viaţa ! După înviere de fapt urmează adevărata viaţă, viaţa cu Dumnezeu !

Ceea ce numim noi Pământ, sau Terra, (ceva imens), EL numeşteaşternutul / scăunelul picioarelor LUI(Matei 5 : 35) ! Omniprezenţa Lui nu poate fi disociată de puterea Lui. Dumnezeu este Atotputernic, chiar şi atunci … când nu pare a fi !

Harul celor ce cred în Dumnezeu este că au parte de surprize plăcute, deşi au de trecut şi prin teste ! Prezenţa Lui Dumnezeu este invizibilă, deşi este cât se poate de reală !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :