Legaţi de tradiţiile noastre ! (Luca 24.50-53)

040520131177El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.” (Luca 24 : 50 – 53). Totul părea a fi foarte în regulă, dar porunca pentru ei nu a fost să stea tot timpul şi să-L laude pe Dumnezeu !? Cum a rămas cu ceea ce ei ştiau, de atunci din momentul în care Domnul Isus : „ … le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” ? (Marcu 16 : 15) Continue reading „Legaţi de tradiţiile noastre ! (Luca 24.50-53)”