Nu ştiţi ? (1 Corinteni 3.16, 5.6, 6.2-3, 9.15, 16, 19, 9.13, 24, 10.1-6, Iacov 4.4, 14)

În cartea I Corinteni, apostolul Pavel foloseşte foarte mult expresia „Nu ştiţi”. Aceasta apare de obicei ca întrebare, (de zece ori) sau ca afirmaţie, (a unsprezecea oară) ! Ce nu ştiau Corintenii, (sau este posibil ca ei să nu fi ştiut) ? Să nu uităm că necunoaşterea unor adevăruri este diferită de ignorarea lor !

Să vedem care sunt afirmaţiile implicite, pe care le face apostolul Pavel, afirmaţii care sunt cât se poate de reale :
 1. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi ?” (I Corinteni 3 : 16).

 2. Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala ?” (I Corinteni 5 : 6).

 3. Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea ? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate ?” (I Corinteni 6 : 2).

 4. Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri ? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia ?” (I Corinteni 6 : 3).

 5. Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii … ” (I Corinteni 6 : 9).

  Lista celor ne-drepţi după etalonul lui Dumnezeu este mai mare şi este redată în continuare : „nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. (v. 10). Iar apostolul le reaminteşte : „Şi aşa eraţi unii din voi ! Dar aţi fost spălaţiaţi fost sfinţiţiaţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (v. 11).

 6. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos ? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve ? Nicidecum !” (I Corinteni 6 : 15).

 7. Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea ? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”. (I Corinteni 6 : 16).

 8. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu ? Şi că voi nu sunteţi ai voştri ?” (I Corinteni 6 : 19). Prima parte a afirmaţiei reia cuvântul scris în capitolul 3 : 16 : „voi sunteţi templul lui Dumnezeu”.

  Deşi pare sinonimă cu expresia folosită aici, totuşi nu este. „Voi” înseamnă omul ca întreg, „trupul” fiind doar o parte din persoana omului. A se vedea I Tesaloniceni 5 : 23 : „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos”.

 9. Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar ?” (I Corinteni 9 : 13).

 10. Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul ? Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul !” (I Corinteni 9 : 24).

 11. Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că

 • părinţii noştri toţi au fost sub nor,

 • toţi au trecut prin mare

 • toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;

 • toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească şi

 • toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi stânca era Hristos. Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde”. (I Corinteni 10 : 1 – 6).

În versetul 11, Corintenii sunt numiţi „fraţi”. Lor apostolul Pavel, le reaminteşte că „părinţii” lui (adică evreii), deşi au avut multe avantaje, totuşi au ales să risipească Harul lui Dumnezeu şi „ cei mai mulţi dintre ei” au murit. Erau pe Calea cea bună, direcţia era bună … numai că ţinta nu a fost atinsă ! În Ţara Promisă au intrat puţini.

Este o atenţionare cât se poate de bună pentru noi, cei din secolul XXI. Nu este destul ce îmi dă Dumnezeu … contează foarte mult ce aleg să fac pentru a umbla cu EL !

Putem încheia acest studiu cu cele două observaţii pe care le face Iacov :

 1. Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu ? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu”. (Iacov 4 : 4).

 2. „ … şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine ! Căci ce este viaţa voastră ? Nu sunteţi decât un abur, care

 • se arată puţintel,

 • şi apoi piere”. (Iacov 4 : 14).