Învaţă pe copil, I, [Proverbe 22.6]

Proverbe 22.6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. (Proverbe 22 : 6)

Cine a scris aceste cuvinte ? Împăratul Solomon. În Proverbe 1 : 1 – 2 este scris :

„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii … ”.

De cine a fost educat Solomon ? De către prorocul Natan. Aceasta înseamnă că a avut o educaţie deosebită. În cartea II Samuel 12 : 24 – 25 este scris că :

David a mângâiat pe nevasta sa Bat-Şeba şi a intrat la ea şi s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l-a numit Solomon şi care a fost iubit de Domnul. El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan, şi Natan i-a pus numele Iedidia pentru Domnul”. Solomon a spus :

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”. Adică, învăţătura pe care o dăm, chiar dacă nu are efecte imediate, la un anumit timp va da roade !


Dar există şi excepţii … chiar Solomon a făcut parte din excepţia care confirmă regula ! Ce i s-a întâmplat lui la bătrâneţe ?

În cartea I Împăraţi 11 : 1 – 4 scrie că :

Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon ; moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel :

„Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi ; căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire. A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare ; şi nevestele i-au abătut inima.

Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei ; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David”.


Nu numai că a ales rău, deşi a avut parte de-o educaţie bună, dar prin trăirea lui, a fost un exemplu negativ. A avut extrem de multe soţii, deşi trebuie să ne amintim că lui David, care avea la momentul respectiv şase soţii, (conform cu I Cronici 3 : 1 – 4), Dumnezeu îi spune :

„ … te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat.

Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui ? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul ; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.

Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.” (II Samuel 12 : 8 – 10) Deci şase soţii, plus ţiitoarele, erau destul şi totuşi Solomon a avut şapte sute de soţii !

Fiul lui, Roboam l-a avut ca exemplu de comportament pe tatăl lui … În II Cronici 11 : 21 este scris că :

Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele şi ţiitoarele lui ; căci a avut optsprezece neveste şi şaizeci de ţiitoare şi a născut douăzeci şi opt de fii şi şaizeci de fete”.

Aşa se produce degenerarea în practică, deşi în teorie putem să avem învăţături bune !

În viaţă avem de ales între multe căi, (modele comportamentale), pe care se intră prin diferite intersecţii / alegeri … de aceea contează foarte mult etalonul interior … Biblia, Duhul Sfânt. Alegerile sunt zilnice, de aceea trebuie şi veghere zilnică !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :