Proverbe 29.18 (I) Viziunea este sinonimul pentru descoperire dumnezeiască ?

Proverbe 29.18, Viziune sau vedenieCând nu este nicio descoperire dumnezeiască [ebr. ḥā·zō·wn], poporul este fără frâu ; dar ferice de poporul care păzeşte Legea!” (Proverbe 29 : 18)

Introducere.

În limba română au apărut interpretări cum că viziunea este un sinonim al expresiei descoperire dumnezeiască, (în traducerea Cornilescu, Proverbe 29 : 18) şi se referă la viziunea asupra vieţii pe care un om o poate avea, în privinţa felului cum trebuie procedat la un moment dat, (viziunea fiind înţeleasă ca un sinonim al cuvântului proiect).

I. Termeni folosiţi în alte traduceri.

Să vedem ce termeni sunt folosiţi pentru descoperire dumnezeiască în alte traduceri ale Bibliei, (ale vorbitorilor de limbă engleză) ?

 • New International Version, Holman Christian Standard Bible, World English Bible : revelaţie.
 • New Living Translation : îndrumare divină.
 • English Standard Version, International Standard Version, NET Bible, GOD’S WORD® Translation : viziune profetică.
 • New American Standard Bible, King James Bible, JPS Tanakh 1917, New American Standard 1977, Jubilee Bible 2000, King James 2000 Bible, American King James Version, American Standard Version, Darby Bible Translation, English Revised Version, Webster’s Bible Translation, Young’s Literal Translation : viziune.
 • Douay-Rheims Bible : profeţie / proorocie.

Putem spune că viziune este cel mai folosit termen în traducerile folosite în limba engleză.

II. Definiţia cuvântului.

În limba română, la ora actuală prin viziune se înţelege o : „1. Percepție vizuală ; imagine, reprezentare ♦ Vedenie, nălucire. 2. Mod de a vedea, de a concepe sau de a considera lucrurile ; părere, opinie”. (Dex)

Cum era înţeles acest cuvânt la începutul secolului XX : „1. lucru supranatural ce apare cu permisiunea divină ; viziunile profeţilor”. (Şăineanu, 1929)

Cei care vorbesc despre a avea o viziune, înţeleg acest cuvânt ca : „Mod de a vedea, de a concepe sau de a considera lucrurile”.

Se referă la ceva ce se obţine prin capacitatea omenească, iar o astfel de înţelegere a versetului din Proverbe 29 : 18, vine din teologia liberală … A avea viziune, (a avea o privire / vedere de ansamblu a ceva), este foarte bine, dar trebuie să delimităm acest înţeles de viziunea / vedenia care poate să vină numai de la Dumnezeu !

III. Termenul din limba ebraică.

Pentru a înţelege exact înţelesul din Biblie vom apela la termenul folosit în ebraică şi vom observa câteva versete unde este folosit în Vechiul Testament.

În ebraică este folosit chazon. Acest cuvânt apare de treizeci şi cinci de ori în Vechiul Testament. Câteva exemple :

 • I Samuel 3 : 1 „Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese”.
 • I Cronici 17 : 15 „Natan a spus lui David toate aceste cuvinte şi toată vedenia aceasta”. În versetul 3, scrie despre cum a fost primită vedenia : „În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan … ”. Aici putem vedea diferenţa dintre viziunea lui Natan, (care considera că ideea construirii Templului, pe care o avea David, este bună) şi vedenia de la Dumnezeu, prin care lucrurile sunt clarificate !
 • II Cronici 32 : 32 „Celelalte fapte ale lui Ezechia şi faptele lui evlavioase sunt scrise în vedenia prorocului Isaia, fiul lui Amoţ, în cartea împăraţilor lui Iuda şi Israel”.
 • Psalmul 89 : 19 „Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău şi ai zis : … ”.
 • Isaia 1 : 1 „Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda”.
 • Isaia 29 : 7 „Şi ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, aşa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui şi cetăţuii lui, strângându-l de aproape”.
 • Ieremia 14 : 14 „Dar Domnul mi-a răspuns : „Prorocii lor prorocesc minciuni în Numele Meu ; Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă şi nu le-am vorbit ; ci ei vă prorocesc nişte vedenii mincinoase, prorociri deşarte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor”.
 • Ezechiel 12 : 27 „Fiul omului, iată, casa lui Israel zice : „Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească şi proroceşte pentru vremuri depărtate !
 • Daniel 1 : 17 „Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune ; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele”.
 • Daniel 8 : 1 „În anul al treilea al domniei împăratului Belşaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte”.
 • Daniel 8 : 2 (de două ori scrie despre vedenie) : „Când am avut vedenia aceasta mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ţinutul Elam ; şi în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai”.
 • Daniel 8 : 26 „Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate”.

(Interesant este că vedenie este folosit de opt ori, în capitolul opt din cartea Daniel) !

În concluzie, putem spune că definiţia din 1929 este foarte bună. Cuvântul viziune / vedenie se referă un : „lucru supranatural ce apare cu permisiunea divină ; viziunile profeţilor”.