Pilat sau Judecătorul Lui Isus (I) [Ioan 19.1-16]

Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau : „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme. Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor :

„Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.” Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul !”, le-a zis Pilat. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii, au început să strige : Continue reading „Pilat sau Judecătorul Lui Isus (I) [Ioan 19.1-16]”

Prejudecata [1 Timotei 5.21]

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Christos Isus şi înaintea îngerilor aleşi, să păzeşti aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, şi să nu faci nimic cu părtinire” (1 Timotei 5.21)

Expresia gând mai dinainte, era folosită înainte pentru prejudecatăPrejudecata este oaia neagră din familia dreptei judecăţi.


[Pentru definiţia biblică a termenului prejudecată, a se vedea : Vorbirea în alte limbi (I). Consideraţii generale [1 Corinteni 14.18] Continue reading „Prejudecata [1 Timotei 5.21]”