33. Egoismul, Evanghelia după Matei 5 : 44

Pădure din BraziliaUn misionar creştin rătăcind prin pădurile vechi ale Braziliei (America de sud), abia se mai putea ţinea pe picioare, de ostenit şi flămând ce era.

Atunci se nimeri să întâlnească un indian, carele cu un vânat bogat se întorcea la cortul său.

Misionarul înfometat îi ceru mâncare, dar indianul nu voi să-i dea. „De ce eşti aşa de aspru faţă de mine”, îl întrebă misionarul, „când tu şi câinelui tău îi dai mâncarea trebuincioasă, ca să nu piară de foame ?Continue reading „33. Egoismul, Evanghelia după Matei 5 : 44”

GÂNDURI (V)

Auzul este selectiv. Noi nu auzim toate lucrurile. Prin ureche intră în om, doar ceea ce-l interesează, sau îl impresionează. În Faptele Apostolilor 20 : 38 scrie:

Căci erau întristaţi mai ales de cuvântul pe care îl spusese el că nu-i vor mai vedea faţa”. Dar apostolul Pavel, spune lucruri importante despre Biserică. Sunt notate în optsprezece versete! Şi totuşi, ei nu aud decât o parte din versetul 25 ! Continue reading „GÂNDURI (V)”