GÂNDURI (V)

Auzul este selectiv. Noi nu auzim toate lucrurile. Prin ureche intră în om, doar ceea ce-l interesează, sau îl impresionează. În Faptele Apostolilor 20 : 38 scrie:

Căci erau întristaţi mai ales de cuvântul pe care îl spusese el că nu-i vor mai vedea faţa”. Dar apostolul Pavel, spune lucruri importante despre Biserică. Sunt notate în optsprezece versete! Şi totuşi, ei nu aud decât o parte din versetul 25 ! Continue reading „GÂNDURI (V)”

Gânduri din Cuvânt II

  • Despre devalorizarea DOMNULUI ! Isus are pentru mine atâta valoare câtă Îi dau ! În Matei 2 : 2, EL este numit “Împăratul“; în v. 4 “CHRISTOSUL“; în v. 6 “Căpetenie“, apoi “Păstorul“, iar din v. 8 în continuare este numit “Pruncul“… De aceea contează pentru om, să aibă un bun sistem de evaluare a adevăratelor valori ! Valoarea LUI rămâne aceeaşi, dar eu mă pot devaloriza, acceptând nimicurile. Aurul rămâne de preţ, chiar daca eu nu dau doi bani pe el … În cartea Ieremia 2 : 5 este scris :
    Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine şi au mers după nimicuri, şi au ajuns ei înşişi de nimic ?
  • Ilie a făcut o rugăciune, scurtă, pentru foc şi şapte rugăciuni pentru apă ! Ploaia, (ceva natural), a fost mai greu de adus decât focul, care este ceva supranatural. Dar ambele sunt supranaturale ! Imposibilul se rezolvă mai uşor decat posibilul. De ce ? Pentru că, ceea ce ni se pare imposibil, ne face să apelăm la EL, altfel decât ceea ce este, (în mintea noastră), ceva foarte simplu. Continue reading „Gânduri din Cuvânt II”