De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! 2 Samuel 12:1-7

II Samuel 12.1-7Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis : „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac.

Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.

Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase ; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui ; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat.

Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el ; ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el”.

David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan : „Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă”.

Şi Natan a zis lui David : „Tu eşti omul acesta ! (II Samuel 12 : 1 – 7)


Pentru început trebuie să menţionăm clar ce spune Dumnezeu despre David. În I Împăraţi 15 : 5 scrie : „Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului şi nu se abătuse de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieţii lui, afară de întâmplarea cu Urie, hetitul”. A fost o excepţie … ceva ce nu s-a mai repetat ! În viaţa lui David, nu a mai fost o a doua Bat – Şeba !

În Fapte 13 : 22 scrie despre David :

Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele”.

În capitolul 11 din cartea II Samuel, este descrisă întâmplarea din punctul de vedere al omului, iar în capitolul 12, Dumnezeu arată cum vede el aceeaşi realitate ! Noi vedem faptele, Dumnezeu vede motivaţia omului, pofta de care s-a lăsat mânat, în momentul respectiv !


I. Bat Şeba, (numele se traduce cu : Fiica sărutării) ispitirea şi căderea în păcat. David a ales să meargă alături de călătorul venit în vizită ! Călătoria a început cu Fiica sărutării (Bat – Şeba) şi s-a ajuns la Fiul Furtunei (Şeba). Sărutul furat aduce în viaţa lui David … furtuna. Despre Şeba scrie că:

David a zis atunci lui Abişai : „Şeba, fiul lui Bicri, ne va face acum mai mult rău decât Absalom. Ia tu însuţi pe slujitorii stăpânului tău şi urmăreşte-l, ca nu cumva să găsească cetăţi întărite şi să se ascundă dinaintea noastră”. (II Samuel 20 : 6)

Ceea ce a păţit David atunci, la ora actuală este mult mai accesibil … nu trebuie omul să se uite pe fereastră, doar accesează ceva şi poate vedea pe un ecran … fotografii sau imagini care îl pot duce la păcat. David spunea despre omul acela că este vrednic de moarte

În Romani 1 : 32, apostolul Pavel scrie : „Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”. Merită pedeapsa Divină, cei ce fac păcatele menţionate în versetele 29 – 31.

În Evanghelia după Matei 6 : 13, Domnul Isus ne-a învăţat cum trebuie să ne rugăm : „ … şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin !

Dar tot Domnul Isus ne-a arătat că nu este destul să facem rugăciuni, trebuie să fim atenţi să nu ne ducem singuri în ispită, (privind unde nu trebuie de exemplu) :

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită ; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Evanghelia după Matei 26 : 41)

În spatele ispitei este ispititorul : „După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme”. (Luca 4 : 13) El este simbolizat prin călătorul / pofta vizitatoare ! În cartea Iov 1 : 7 şi 2 : 2 este scris acelaşi verset de două ori, (fapt care arată realitatea vizitelor lui constante) :

Domnul a zis Satanei : „De unde vii ?” Şi Satana a răspuns Domnului : „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el”.


II. Şeba, (înseamnă : Fiul Furtunei), sau Plata păcatului. David a ştiut să-l judece corect pe păcătosul despre care îi relatase prorocul Natan, (care a îndrăznit să ia puţinul săracului, deşi el avea multul).

Când împăratul David, aude că poate exista un aşa om, în împărăţia lui, a pronunţat o sentinţă dreaptă, din punctul de vedere al Legii : „Dacă un om fură un bou sau o oaie, şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată”. (Exod 22 : 1) Aşa putem fi şi noi în viaţa de zi cu zi, foarte stricţi cu cei din jur şi foarte îngăduitori cu noi înşine !

A ajuns să plătească pentru fapta lui … exact patru copii i-au murit, (a se vedea II Samuel 12 : 15, 18, (nou născutul a trăit şapte zile), a urmat Amnon, (II Samuel 13 : 28 – 29, 33, apoi Absalom, (II Samuel 18 : 14 – 15) ; cel de-al patrulea a fost Adonia, (I Împăraţi 1 : 5, 2 : 13, 17, 23 – 25).

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit”. (Matei 12 : 37) Sunt oameni care au gură, dar nu cunosc şi instrucţiunile de folosire a ei !


III. Beer – Şeba, (Izvorul Dreptăţii) sau Dreptatea lui Dumnezeu. După păcătuirea lui David, la un timp, Absalom se răscoală împotriva tatălui, pregătind războiul cu ajutorul sfetnicilor ! Cumva el a procedat Biblic … în Proverbe 20 : 18 scrie că : „Planurile se pun la cale prin sfat ! Fă războiul cu chibzuinţă”. Dar nu un astfel de război, de aceea a şi primit un sfat nepotrivit şi nu a avut intuiţia corectă de-a decide corect !

Huşai îl sfătuieşte pe Absalom, ca în lupta care avea să urmeze : „ … tot Israelul să se strângă la tine, de la Dan până la Beer-Şeba, o mulţime ca nisipul de pe marginea mării. Şi tu însuţi să mergi la luptă”. (II Samuel 17 : 11) Beer – Şeba înseamnă : „Izvorul dreptăţii”.

În călătoria în care creştinul vrea să-i facă pe plac călătorului ce vine uneori în vizită, sunt trei etape :

  1. Bat – Şeba,
  2. Şeba şi
  3. Beer – Şeba. Drumul trece şi prin Beer – Şeba !

Din punct de vedere spiritual înţelegem că Ispititorul vine cu partea frumoasă, atractivă, (Bat – Şeba), cu ceea ce este de dorit, dar urmările păcatului nu le ştim, (pot fi simbolizate prin Şeba, furtuna care va urma) … de aceea trebuie să nu uităm niciodată că Dumnezeu este drept, şi vom avea de băut din Izvorul Dreptăţii Lui (Beer – Şeba), dacă nu veghem !

El este Stânca ; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte ; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat”. (Deuteronomul 32 : 4)