Dumnezeu aduce rezolvarea problemelor ! [Ghedeon, Judecători 6.1-22]

Isaia 50.10I. Ai probleme de ani de zile ? Poporul Evreu erau sub ocupaţie de şapte ani, adică aveau ceva de care nu puteau să scape, (mai puţin contează numele problemei : Madian poate reprezenta / sau însemna : boala, datoriile de care nu mai scapi, neînţelegerile în familie) etc.

Poate că totul se datoreză neascultării de Dumnezeu ! „Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului ; şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani”. (Judecători 6 : 1)

În Iov 36 : 15 – 17 scrie : „Dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui, şi prin suferinţă îl înştiinţează. Şi pe tine te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie deplină, şi masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase. Dar dacă-ţi aperi pricina ca un nelegiuit, pedeapsa este nedezlipită de pricina ta”.

Ar trebui să înţeleg că poate există, ceva nerezolvat între mine şi Dumnezeu. Nu Madian este de vină, (oricum s-ar numi el în 2015), nici x, nici y, pentru ceea ce-mi face, sau mi se întâmplă, ci eu sunt de vină ! Problemele prin care trec sunt trimişii Lui Dumnezeu, pentru întoarcerea mea la El. Trebuie să am grijă cum mă port cu ei.

Ei sunt trimişi poate la fel ca oamenii cărora David le-a dat însărcinarea mângâierii, iar destinatarii au ales să înţeleagă altceva, să-i interpreteze total greşit gestul, ceea ce i-a dus la probleme mari, la distrugere, (a se vedea II Samuel 10) !

Împotrivirea nu este o opţiune bună :

 • Proverbe 1 : 24 „Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama … ”.

 • În Matei 5 : 39, Domnul Isus spunea : „Dar Eu vă spun : să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt”. Cu alte cuvinte : Recunoaşte-L pe Dumnezeu şi în aşa ceva, dacă El nu ar îngădui această problemă nu ai avea-o ! Ea nu vine din întâmplare şi nici nu va ţine veşnic !

 • Ştefan le spunea celor cu care vorbea : „ … Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi”. (Faptele apostolilor 7:51)


II. Strigă-L pe Dumnezeu

Aceasta nu înseamnă să ţip la Dumnezeu, atunci când fac o rugăciune, pentru a arăta cât de tare mă doare. EL aude şi gândul şi şoapta. Dacă a auzit-o pe Ana, sigur mă va auzi şi pe mine ! La o rugăciune, nu contează atât tonalitatea vocii, cât contează inima din care izvorăsc cuvintele !

Prin Isaia, Dumnezeu spunea :

„ … nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi ? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului ?

Iată postul plăcut Mie : dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug ; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.

  1. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

  2. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice : „Iată-Mă !” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit,

  3. atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare ! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă”. (Isaia 58 : 4 – 11)


Cei cărora proorocul le vorbea, la exterior arătau a fi credincioşi, făceau ceea ce Dumnezeu le-a cerut … tocmai posteau ! Atunci care era problema ? Ca să li se audă strigătul, (pentru ca Dumnezeu să le rezolve problemele cu care veneau la El), trebuia pocăinţa în relaţiile cu cei din jur.

Este exact lucrul pe care Domnul Isus l-a accentuat în Matei 5 : 23 – 24 : „Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău ; apoi vino de adu-ţi darul”.


A fi pocăit, nu înseamnă să mă abţin în ziua de post … ca să-i nu-i spun câteva, celui ce merită exact acest lucru, (oricum, în zilele libere, în care nu postesc), exact aşa şi sunt : rău, ce fac rău !

A fi pocăit înseamnă în realitate : a face fructe de pocăinţă, după pocăinţa interioară, reală !

În Luca 3 : 8, Domnul Isus poruncea :

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă : „Avem pe Avraam ca tată !” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam”.


A-l striga pe Dumnezeu, înseamnă a-L căuta cu toată fiinţa mea ! Acest lucru l-au făcut şi cei din vremea lui Ghedeon :

Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, şi copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis :

„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel : „Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei. V-am scăpat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor celor ce vă apăsau ; i-am izgonit dinaintea voastră şi v-am dat vouă ţara lor.

V-am zis : „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.” Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu”. (Judecători 6 : 6 – 10)

La fel cum a promis prin Isaia, („Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice : „Iată-Mă !” cap. 58 : 9) şi a făcut-o şi în cazul de aci, (le-a vorbit printr-un prooroc), Dumnezeu va interveni în viaţa celui care-L caută cu adevărat. Căutătorii de Dumnezeu devin găsitori de Dumnezeu !


III. Dumnezeu va veni şi în viaţa ta, El oricum te vede şi vede ce faci tu în ascuns !

El vede şi viaţa chinuită, (Ghedeon lucra noaptea, pe întuneric, sau cu puţină lumină, pentru a avea de mâncare … făcea o muncă foarte migăloasă), dar vede în ascuns milostenia făcută, rugăciunea din cameră, precum şi postul, (a se citi Matei 6 : 4, 6, 18) ! Domnul Isus a accentuat aici faptul că Dumnezeu vede în ascuns şi este, (intervine) în ascuns, adică foarte discret !

Isus este cu mine, zi de zi, chiar dacă eu nu-L văd. Şi la Ghedeon, atunci când Domnul a inter/venit, au fost trei momente distincte :

 1. Întâi a venit Îngerul Domnului, dar Ghedeon nu a ştiut acest lucru, că El era cu el : „Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian”. (Judecători 6 : 11) Şi noi ştim promisiunea făcută de Domnul Isus : „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 20)

 2. Apoi : „Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis : „Domnul este cu tine, viteazule !” (Judecători 6 : 12) După aceea, a urmat dialogul deschis dintre om şi Dumnezeu, iar apoi :

 3. A fost minunea Înălţării la Cer. „Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână şi a atins carnea şi azimele. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea şi azimele. Şi Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui. Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis … ”. (Judecători 6 : 21 – 22)

Abia atunci Ghedeon a văzut bine, din punct de vedere spiritual … când nu mai avea ce să vadă fizic ! A înţeles, a realizat cu Cine a vorbit … cu Dumnezeu. După această întâlnire, totul a fost altfel ! Nici Ghedeon nu mai era la fel, dar nici Madian nu a mai putut fi obstacolul de dinainte !


Ce spune Domnul Isus prin Biblie ?

Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea ; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.

În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte ; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis : „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii ?” Drept răspuns, Isus i-a zis : „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el”. (Ioan 14 : 19 – 23)

Cecul în alb îl avem, trebuie doar să-l semnăm şi să-l revendicăm ! Pocăinţa nu aduce doar rezolvarea problemelor, ci mai ales o nouă relaţie cu Dumnezeu, o redescoperire a Lui !