269. SELECTEAZĂ CORECT 65. INSIDIOS ȘI INVIDIOS [Romani 1.28–29, 32 I Matei 27.18 I Geneza 31.1, 9]

269. SELECTEAZĂ CORECT 65. INSIDIOS ȘI INVIDIOS

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 1 : 28 – 29, 32 I Matei 27 : 18 și Geneza 31 : 1, 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Septembrie 2022 I

Insidios este cel : „Care caută să înșele ; viclean, perfid, șiret. ♦ (despre o boală) Care apare pe nesimțite, fără manifestări vizibile. ♦ (Despre gaze de luptă) Care își manifestă acțiunea asupra organismului mai târziu”. (DEX, 2009) Continue reading „269. SELECTEAZĂ CORECT 65. INSIDIOS ȘI INVIDIOS [Romani 1.28–29, 32 I Matei 27.18 I Geneza 31.1, 9]”

De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! 2 Samuel 12:1-7

II Samuel 12.1-7Domnul a trimis pe Natan la David. Şi Natan a venit la el şi i-a zis : „Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat şi altul sărac.

Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.

Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase ; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui ; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Continue reading „De la Bat – Şeba (ispită) la Şeba (disciplinare) ! 2 Samuel 12:1-7”