42. Isus Mijlocitorul, I Timotei 2:5-6

Istoricul roman Suetonius spune, că un soldat veteran ruga pe Cezar, ca să-i fie martor într-un proces al său. Lui Cezar i-a fost greu să meargă cu el la judecătorie şi voia să trimită pe altul în locul său.

Atunci soldatul desfăcându-şi haina la piept i-a zis : „O Cezar, când viaţa ta era cândva în primejdie, eu n-am pus pe nimeni în locul meu, ci însumi am luptat pentru tine. Iată ranele, pe care le-am primit întru apărarea ta”.

Cezar a roşit şi a plecat îndată la judecătorie pentru a fi martorul veteranului. Aşa ni arată şi Isus ranele Sale pe cruce şi ne strigă prin ele :

Cum, voi nu voiţi să faceţi nimic pentru Mine ? Iată ranele Mele vă spun, ce am făcut Eu pentru voi !

Continue reading „42. Isus Mijlocitorul, I Timotei 2:5-6”

Pilda negustorului, a căutătorului de perle de mare preţ (I), Matei 13.45-46

Pilda negustoruluiÎmpărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor [lit. om negustor, gr. anthropo emporo. Acest cuvânt este format din en “în, pe, la, prin, cu”+ poreuomai care se traduce cu : „a merge, a călători [literal sau figurat], a umbla, o călătorie cu destinaţie precisă, a muri, a trece”] care caută [zéteó = a căuta, dorinţă, efort, strădanie, silinţă] mărgăritare [margaritas, perle – Matei 7 : 6] frumoase [kaluous, frumos, atrăgător, îngrijit, generos, (nobil), de respectat / cinstit / onorat, demn, destoinic, vrednic – acest cuvânt este folosit de patru ori. În Matei 7 : 17, 18. 27 : 8,  ]. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce [pleacă] de vinde tot ce are [toate lucrurile] şi-l cumpără”. Matei 13 : 45, 46 Continue reading „Pilda negustorului, a căutătorului de perle de mare preţ (I), Matei 13.45-46”