2. DISTRAGEREA ATENŢIEI sau NOUTĂŢI VESELE [1 Samuel 30.8-9, Ezechiel 28.7]

2. DISTRAGEREA ATENŢIEI sau NOUTĂŢI VESELE

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 1 : 14 – 15, Geneza 37 : 9, Isaia 38 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I Republicat în 18 Ianuarie 2022 I  Publicat iniţial în 09 Ianuarie 2012, 19 : 16 I

În urma unui conflict armat, David şi oamenii lui (fiind plecaţi de acasă la războiul altora) şi-au pierdut familiile şi averile. După ce a trecut şocul iniţial cu toate implicaţiile lui nefavorabile, ei au decis să plece pentru a recâştiga ce au pierdut …

Şi David a întrebat pe Domnul : „Să urmăresc oastea aceasta ? O voi ajunge ?” Domnul i-a răspuns : „Urmăreşte-o, căci o vei ajunge şi vei izbăvi totul.” Şi David a pornit, el şi cei şase sute de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă.” (I Samuel 30 : 8 – 9).

Oamenii care erau cu David, aveau ceva de făcut pentru recâştigarea familiilor lor, dar în loc să meargă până la capăt, din cei şase care au plecat având acelaşi scop, două sute s-au oprit la pârâul Besor.


În limba română Besor înseamnă :
1. Răcoros înviorător, Cel rece, Pârâu răcoros.
2. Noutăţi vesele.


Câteva gânduri din acest text, care descrie o întâmplare din viaţa lui David, cel care este un prototip al Domnului Isus.

  • În mersul nostru pe Calea Vieţii, există cineva, care ne ispiteşte cu tot feluri de oferte, care au drept scop distragerea atenţiei de la ceea ce ne-am propus, atunci când am plecat în drumul nostru spre Cer.
  • O treime din luptătorii lui David s-au oprit la Noutăţi vesele, deşi nu se ştia cât de mare este armata cu care aveau de luptat.

Trei feluri de oferte / noutăţi care vin la creştini şi prin care Calea, (care este Isus) ne este tăiată de ceva care să ne abată atenţia de la ţelul propus … ceva foarte tentant, dar total diferit de ceea ce Domnul ne-a spus prin Cuvântul lui.

În Evrei 12 : 2 – 3 scrie : „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”.


I. Prima ofertă constă în atragerea privirii spre altceva.

Există cineva care s-a specializat în distragerea atenţiei de la Isus, Cel spre care trebuie să privesc. Numele David se traduce prin : 1. Cel preaiubit, Cel care iubeşte, 2. Comandantul meu.

Din Eden, cel rău a început să tenteze pe fiecare auzitor al Cuvântului lui Dumnezeu, cu interpretările pe care el le dă Cuvântului Divin, fie direct fie prin cea ce se petrece la nivelul minţii.


Trei exemple din primele trei capitole din Biblie :

1. Dumnezeu a spus clar omului :

Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină ; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2 : 16 – 17).

Vine cel rău şi spune : „Hotărât, că nu veţi muri … ” (Geneza 3 : 4). Omul a ales vocea a doua … cea rea.


2. „Nu este bine ca omul să fie singur ; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2 : 18). După căderea în păcat, Adam îi reproşează lui Dumnezeu :

Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” (Geneza 3 : 12).

Considera oare că nu era ajutorul potrivit pentru el ? Este clar că el a decis să consume din fructul oprit, dar punctul de pornire pentru gândirea greşită, a fost cel rău !


3. „Şi Domnul a zis lui Cain : „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa ? Nu-i aşa ? Dacă faci bine, vei fi bine primit ; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă ; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” Însă Cain a zis fratelui său Abel : „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.” (Geneza 4 : 6 – 8).

Cain ştia ce are de făcut, dar a decis să facă altceva, nu ce i s-a cerut. Dar lucrul acesta trebuia să fie făcut în ascuns, undeva la câmp, unde să nu fie martori, în aşa fel încât să nu-l vadă nimeni. Aşa că atunci când Dumnezeu îl întreabă, unde este fratele lui, el răspunde cu neobrăzare :

Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu ?” (Geneza 4 : 9).

Probabil că în mintea lui, era clar că a făcut o crimă perfectă, fără martori, fără urme … din text se poate înţelege că el a îngropat trupul fratelui lui, deoarece Dumnezeu îi spune :

Ce ai făcut ? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.” (Geneza 4 : 10).


II. A doua ofertă are ca scop să distragă atenţia de la ţelul pe care mi l-am propus atunci când am plecat pe această Cale.

Vine prin noutăţile de zi cu zi … în Faptele Apostolilor 17 : 21 scrie :

Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.”

Pentru aceasta atenienii de azi, intră pe Internet sau pur şi simplu iau o telecomandă … care îi comandă prin cel care este în spatele ei şi care lucrează prin curiozitatea din ei. Să nu uităm ce spune Eclesiastul 1 : 9 – 10 :

Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face ; nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune : „Iată ceva nou !”, demult lucrul acela era şi în veacurile dinaintea noastră”. Doar Dumnezeu poate face noul :

Iată, voi face ceva nou şi-i gata să se întâmple : să nu-l cunoaşteţi voi oare ? Voi face un drum prin pustiu şi râuri, în locuri secetoase.” (Isaia 43 : 19 ).


III. A treia ofertă constă în atragerea privirii prin / spre ceva strălucitor.

Interesant de notat este faptul că în limba română, Atena înseamnă : 1. Scânteie strălucitoare. Căutarea strălucirii vine de la cel care a fost strălucitor înainte, (Lucifer înseamnă : Strălucitor înainte, Purtător de lumină), el fiind cel care procedează cu noi, la fel cum a încercat şi cu Isus :

Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis : … ” (Matei 4 : 8).

Dorinţa după un mai mult care poate fi obţinut doar prin compromis este o pervertire a voiei Lui Dumnezeu, iar aşa ceva un creştin nu face !


În Biblie este scris în câteva locuri despre „strălucirea şi măreţia” lui Dumnezeu, dar cel rău apelează la ceea ce-l caracteriza cândva. În Isaia 14 : 11 este scris :

Strălucirea ta s-a coborât şi ea în Locuinţa morţilor, cu sunetul lăutelor tale ; aşternut de viermi vei avea, şi viermii te vor acoperi.” … Ezechiel, (în 28 : 17), arată acelaşi aspect :

Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor”. Căutarea strălucirii, care constă şi în a fi în centrul atenţiei, poate avea o sursă rea …

Din totalul luptătorilor care au pornit după David, o treime s-au oprit la Noutăţile vesele ! La ora actuală, oare câţi ne adăpăm din acelaşi pârâu ?


Podcastul poate fi ascultat aici :