Cum să ajungi la incapacitatea de plată ? (darea pentru Templu), Evanghelia după Matei 17.24-25

TetradrahmaCând au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis : „Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru.” (Matei 17 : 24 – 25). Petru spune : „Ba da !”, era un Da, spus prea uşor, dar Domnul Isus, imediat după ce Petru intră în casa în care se afla Isus, (probabil casa lui Petru, sau a socrilor lui – a se vedea Matei 8 : 5, 14 şi 17 : 24 şi 25), nu îl mustră, ci îl ajută să înţeleagă realitatea. Continue reading „Cum să ajungi la incapacitatea de plată ? (darea pentru Templu), Evanghelia după Matei 17.24-25”