Mardoheu (Estera 6.1-3, 6-11), Omul cinstit … de către Dumnezeu !

 „În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă şi a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului, şi s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan şi Tereş, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahaşveroş.

Împăratul a zis : „Ce cinste şi mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta ?” –

Nu i s-a făcut nimic”, au răspuns cei ce slujeau împăratului …

Haman a intrat, şi împăratul i-a zis :

Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul ?” Haman şi-a zis în sine : „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească ?” Şi Haman a răspuns împăratului :

Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească trebuie

 • 1. să i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, şi

 • 2. calul pe care călăreşte împăratul şi

 • 3. să i se pună cununa împărătească pe cap. Să se dea haina şi calul uneia din căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetăţii şi să se strige înaintea lui :

Aşa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească !” Împăratul a zis lui Haman : „Ia îndată haina şi calul, cum ai zis, şi fă aşa iudeului Mardoheu, care şade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus.” Şi Haman a luat haina şi calul,

 1. a îmbrăcat pe Mardoheu,

 2. l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetăţii şi

 3. a strigat înaintea lui :

„Aşa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!” (Estera 6 : 1 – 3, 6 – 11).

 Gânduri din Cartea Estera capitolul 6

 • Există un Împărat care nu dormitează, nici nu doarme. În Psalmi (121 : 4 ), scrie despre Dumnezeu astfel : „Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel”.
 • Pe Cine ÎL poate reprezenta împăratatul Ahaşveroş ? Citim despre el că : „domnea de la India până în Etiopia, peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi.” (Estera 1 : 1). Prin ţinuturi trebuie înţeles ţări, (de fapt, acest cuvânt este folosit în alte traduceri).

  Exemplele din text sunt clare : India şi Etiopia, erau două ţinuturi, (în traducerea Cornilescu). Este folosit acest termen pentru a arăta că făceau parte din imperiul persan. În traducerile engleze, termenul folosit este provincii, (ne putem aminti faptul că Dacia era o provincie romană).

  În cartea Estera găsim scris că erau diferite popoare în aceeaşi împărăţie : „domnitorii şi … toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş” (1 : 16) ; în capitolul 3 : 8 scrie : „Atunci Haman a zis împăratului Ahaşveroş : „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului.

  Nu este în folosul împăratului să-l lase liniştit” ; despre popoare mai este scris şi în 3 : 14, 8 : 17, 9 : 2. Concluzia este că în cartea Estera se vorbeşte despre un Împărat al împăraţilor ! EL este Cel Preaînalt. În limba română Ahaşveroş, (sau Xerxes, care a trăit în secolul V î.Hr.) se traduce prin :

  Ochiul împărăţiei, Împăratul principal, Împăratul – Leu, Prinţul moştenitor, Căpetenia, Atotputernicul” ! El este un simbol al Domnului Isus : „Mielul … El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” (Apocalipsa 17 : 14). 

 • Împăratul are cartea aducerilor aminte. Şi noi avem pe Cineva care ne aduce aminte : „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Evanghelia după Ioan 14 : 26 ).

 • Dumnezeu este drept şi Îşi arată recunoştinţa pentru Binele făcut iar la vremea Lui, EL răsplăteşte. În Psalmi (58 : 11), scrie că : „Da, este o răsplată pentru cel fără prihană !
  Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ !

 • Rolul Providenţei Divine. Dumnezeu intervine exact la momentul oportun : nesomnul împăratului, este cerută cartea Cronicilor, s-a citit exact informaţia de care era nevoie, împăratul pune întrebarea exact când vine Haman … el interpretează greşit întrebarea şi spune exact ce îşi dorea :

 1. haina,

 2. calul şi

 3. cununa (coroana) împăratului. Adică, un împărat despuiat de slava lui. Cine doreşte

aşa ceva ? Cel Rău, (a se vedea Isaia 14 : 12 – 14 : „Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor ! Tu ziceai în inima ta :

 • voi sui în cer,

 • îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu,

 • voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,

 • voi sui pe vârful norilor,

 • voi fi ca Cel Preaînalt.”

Împăratul ştie că, uneori, asemenea lui Haman, una gândesc şi alta spun, aşa că el, (dar şi noi), trebuie să auzim astfel de cuvinte :

Ia îndatăcum ai zis, şi aşa … Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus” !

În Evanghelia după Ioan 12 : 25 şi 26, apostolul Ioan redă Cuvintele Domnului Isus : „Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti”.

Deşi aceste cuvinte încă nu erau spuse, CEL PREA ÎNALT l-a inspirat pe Mardoheu să le trăiască, să le dea viaţă prin faptele lui. Şi-a riscat viaţa pentru a face voia lui Dumnezeu. Domnul Isus ne spune că : „ … unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu.” Oamenii nu ÎL văd pe Isus, dar ne văd pe noi şi prin trăirea noastră ÎL putem arăta pe Isus.