Hula împotriva Duhului Sfânt, Matei 12:28, 31–32

„ … Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu … De aceea vă spun : orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor ; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.

Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat ; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” (Evanghelia după Matei 12 : 28, 31 – 32).

Ce este hula ? În limba română cuvântul hulă înseamnă : „Ocară, injurie ; ponegrire, calomnie ; blasfemie”.

Exemple din Biblie :

I. În Vechiul Testament :

Hulă este denumit păcatul cu voia. În Numeri 15 : 28 – 30 scrie :

Preotul să facă ispăşire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului ; când va face ispăşire pentru el, i se va ierta. Atât pentru băştinaşul dintre copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor, să fie aceeaşi lege ; când va păcătui fără voie.

Dar dacă cineva, fie băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul : acela va fi nimicit din mijlocul poporului său”.


II. În Noul Testament :

1. Evanghelia după Marcu 2 : 5 – 7 : „Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului : „Fiule, păcatele îţi sunt iertate !” Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor : „Cum vorbeşte Omul acesta astfel ? Huleşte ! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu ?

2. Evanghelia după Ioan 10 : 33 : „Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.”

3. Faptele Apostolilor 6 : 11, 13 : „Atunci au pus la cale pe nişte oameni să zică : „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu.” … Au scos nişte martori mincinoşi care au zis : „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaş Sfânt şi împotriva Legii.

Conform cu Numeri 15 : 30 :

„ … dacă cineva, fie băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul : acela va fi nimicit din mijlocul poporului său”. Aşa era legea, numai că evreii au găsit posibilitatea de-a o folosi rău, făcându-i o înscenare lui Ştefan !

4. Evanghelia după Marcu 7 : 21 – 22 : „Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia”.

5. În Evanghelia după Matei 26 : 65 – 66, este notat că : „Atunci marele preot şi-a rupt hainele şi a zis : „A hulit ! Ce nevoie mai avem de martori ? Iată că acum aţi auzit hula Lui. Ce credeţi ?” Ei au răspuns : „Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea.

În Evanghelia după Matei 12 : 22 scrie că : „I-au adus un îndrăcit orb şi mut ; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea”. Dar „ … fariseii … au zis : „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor !

Aceasta era o hulă împotriva Duhului Sfânt !


Hula împotriva Duhului Sfânt constă în a-i atribui celui rău … o vindecare făcută de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt !