Pilda smochinului neroditor (I) I Evanghelia după Luca 13.1-9

Pilda smochinului neroditor
Pilda smochinului neroditor

Pilda smochinului neroditor

Domnul Isus a spus :

De la smochin învăţaţi pilda lui … ”. (Matei 24 : 32)

Ce lecţie mai putem învăţa de la smochin ?

 1. Dumnezeu îl plantează,
 2. Dumnezeu îl îngrijeşte … şi
 3. Dumnezeu decide când să-l taie !


În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.

„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

El a spus şi pilda aceasta :

„Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului : „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba ?” „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta ; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.” (Evanghelia după Luca 13 : 1 – 9)


INTRODUCERE

De ce Îi spun acei oameni exact Domnului Isus despre ce li s-a întâmplat unor Galileeni veniţi la Ierusalim ? Pentru că se ştia că El a trăit foarte mult în Galileea şi probabil credeau că va spune ceva despre Pilat ?!


Nu trebuie uitat că erau oameni care vânau de la Isus un cuvânt … pentru care să-L acuze !

Au început

 1. să pândească pe Isus ; şi au trimis nişte iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniţi
 2. ca să-L prindă cu vorba
 3. şi să-L dea pe mâna
  1. stăpânirii şi pe mâna
  2. puterii dregătorului”. (Evanghelia după Luca 20 : 20)

Câteva exemple despre trăirea Domnului Isus în Galileea :

 • Matei 3 : 13 „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el”.

 • Matei 4 : 12 „Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea”.

 • Matei 4 : 23 „Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod”.

 • Matei 4 : 25 „După El au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan”.

 • Matei 17 : 22 „Pe când stăteau în Galileea, Isus le-a zis : „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor”.

 • Matei 19 : 1 „După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan”.

 • Matei 28 : 10 „Atunci Isus le-a zis : „Nu vă temeţi ; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea : acolo Mă vor vedea.”


În Biblie omul este comparat cu pomul, de exemplu în Ieremia 17 : 7 – 8 scrie :

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul ! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde ; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod”.


Domnul Isus a spus :

De la smochin învăţaţi pilda lui … ”. (Matei 24 : 32)


Ce lecţie mai putem învăţa de la smochin ?

 1. Dumnezeu îl plantează,
 2. Dumnezeu îl îngrijeşte … şi
 3. Dumnezeu decide când să-l taie !

Trei adevăruri despre pom / om :

1. Dumnezeu îl plantează, îi dă viaţa, pe care El o crede de cuviinţă

El a spus şi pilda aceasta : „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit”. (Evanghelia după Luca 13 : 6).

În Deuteronom 32 : 39 este scris :

Să ştiţi, dar, că Eu sunt Dumnezeu şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine ; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea”.

Un exemplu din Biblie este Iosif. Despre el, Iacov spunea că :

Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor ; ramurile lui se înalţă deasupra zidului”. (Geneza 49 : 22).

Chiar dacă are parte de obstacole, de ziduri, viaţa lui merge mai departe ! El nu rămâne blocat la ce i s-a întâmplat cândva … la ce i-au făcut fraţii lui, care l-au vândut ca rob !

El ştie că :

Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer”. (Ioan 3 : 27).

Ce i se întâmplă vine direct din Cer … pentru credinciosul care trăieşte în prezenţa lui Dumnezeu ! În I Corinteni 4 : 7 apostolul Pavel scria :

Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit ?”.


2. Dumnezeu îl îngrijeşte, îi întreţine viaţa.

În Evanghelia după Luca 13 : 8 este scris :

„ … am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină”).


Cu ce scop ?

În Proverbe 27 : 18 este scris că :

Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui … ”.

Pentru ca pomul să rodească, Stăpânul poate decide săparea la rădăcină :

Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta ; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină”.

În Luca 13 : 8 – 9 este notat un răspuns pe care viticultorul îl dă Stăpânului :

Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta ; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod ; dacă nu, îl vei tăia”.

Prin această săpare pomul este oxigenat. Pătrunde un nou suflu în el, iar lucruri vechi pe care le avea ascunse, sunt scoase la vedere ! Rămâne fără anumite lucruri şi va beneficia de ceva ce nu mai are !


Pomul / om nu ştie, că Altcineva discută despre el, că este supravegheat şi i se decide viitorul apropiat … în funcţie şi de alegerile lui !

Un exemplu clar este Iov. El avea nevoie de-o înnoire a relaţiei lui cu Dumnezeu ! În cer se purta un dialog, despre care el nu a aflat, dar urmările conversaţiei din Cer, s-au văzut pe pământ ! Dumnezeu decide cât să fie viaţa şi cum să fie viaţa, (averea, familia, sănătatea etc.) !

Prin săpare ni se surpă temeliileacele lucruri sigure, pe care ne bizuim. În cazul lui Iov, prin săpare a rămas :

 1. fără avere,

 2. fără copii şi

 3. fără sănătate, (Iov 1 : 13 – 21, 2 : 1 – 10). Toate aceste lucruri când sunt îngropate şi rămânem fără ele, ne aduc în faţă noi realităţi spirituale, pe care de obicei le-am neglijat.

Care este relaţia mea cu Dumnezeu şi cu semenii ? Nu trăiesc oare pentru a-mi hrăni orgoliul, prin realizările spirituale, despre care eu spun, că le fac pentru slava lui Dumnezeu ?

Săparea aduce pocăinţa, refacerea relaţiei cu Dumnezeu, care duce implicit la normalizarea relaţiei cu semenii, pe care poate i-am supărat prin cuvintele folosite, în dialogurile avute cu ei !

După încercare, Iov a devenit un alt om … după reabilitarea spirituală, urmează şi reabilitarea materială şi fizică !


3. Dumnezeu îl taie, dacă nu face fructe.

În Evanghelia după Luca 13 : 6 – 7, 9 este scris :

Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului : „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba ?” … Poate că de acum înainte va face rod ; dacă nu, îl vei tăia.Pilda smochinului

 • Dumnezeu a decis data naşterii şi a decesului, fiecărui om, omul poate decide cum îşi trăieşte viaţa, pentru el, sau pentru Dumnezeu !

Un exemplu deosebit de deces al unui pom, îl avem în Matei 21 : 18 – 21 :

Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum şi S-a apropiat de el ; dar n-a găsit decât frunze, şi i-a zis :

„De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine !” Şi îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat şi au zis : „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă ?” Drept răspuns, Isus le-a zis :

„Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia … ”.

Orice pomicultor face ce spunea Ioan Botezătorul, în Matei 3 : 10 :

Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor : deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc”.

Acest lucru este întărit de către Domnul Isus în Evanghelia după Matei 7 : 19, unde scrie :

Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc”.

Dacă nu face fructe … să dea căldură ! Aşa că devine lemn de foc …


În Eclesiastul 9 : 12 este scris :

Căci omul nu-şi cunoaşte nici măcar ceasul, întocmai ca peştii prinşi în mreaja nimicitoare şi ca păsările prinse în laţ ; ca şi ei sunt prinşi şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei”.


Concluzii :

 • Prin pilda spusă, Domnul Isus ne învaţă că există cineva, care vrea să ne distragă atenţia de la viaţa personală şi de la relaţia cu Dumnezeu, prin ceea ce li se întâmplă altora … prin problemele din exterior.

Acel cineva, cel rău este cel ce xeroxează zilnic ispita din Eden :

Ia şi mănâncă din pomul cunoştinţei” !

De ce ? Pentru a nu mai fi preocupat de Pomul Vieţii şi de viaţa veşnică !

De aceea şi există invazia de ştiri, de noutăţi / evenimente, cu care mintea credinciosului este asaltată zi de zi ! Cum au murit cei veniţi din Galileea, sau cei din Siloam etc.Turnul din Siloam, Luca 13.1-9

În Fapte 17 : 21, Luca notează :

Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou”.

Şi pe apostolul Pavel, astfel de oameni nu îl ascultă decât până la un anumit moment … Oare la ora actuală, oamenii diferă de cei din Atena ?

 • Pomul este plantat într-un anumit loc şi beneficiază de resursele locale, dar scopul este rodirea pentru Stăpân. Apostolul Pavel le scria romanilor : „În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim ; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii”. (Romani 14 : 7 – 9)

 • Dacă omul nu face fructe … vine săparea, prin care ne sunt aduse încercările, problemele, situaţiile complicate din viaţă, din care numai Dumnezeu ne poate scăpa ! Ne scapă … în primul rând de noi şi abia apoi de probleme !

 • Dacă omul nu se schimbă, urmează tăierea. Aceasta este hotărâtă în Cer, iar voia Lui Dumnezeu este adusă la îndeplinire pe pământ … prin anumite împrejurări / întâmplări. De ce ? Pentru că omul care nu vrea să facă voia lui Dumnezeu …va face probleme altora

A se vedea ce a făcut Ahab cu Nabot şi ce a făcut după aceea, Dumnezeu cu Ahab ! În I Împăraţi 22 : 19 – 23 este scris :

Şi Mica a zis : „Ascultă, dar, cuvântul Domnului ! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie şi toată oştirea cerurilor stând lângă El, la dreapta şi la stânga Lui. Şi Domnul a zis :

„Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?” Şi au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis :

„Eu îl voi amăgi.” Domnul i-a zis : „Cum ?” „Voi ieşi”, a răspuns el, „şi voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui.” Domnul a zis : „Îl vei amăgi şi-ţi vei ajunge ţinta ; ieşi şi fă aşa !” Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta.”

Ce a crezut Ahab nu a mai contat … decizia din Cer a fost adusă la îndeplinire … iar pomul a fost tăiat !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :