Ce să faci … pentru a avea probleme ? (I), Evanghelia după Matei 17 : 24 – 27

Cezareea.roCând au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru Templu au venit la Petru şi i-au zis :

„Învăţătorul vostru nu plăteşte darea ?” „Ba da”, a zis Petru. Şi, când a intrat în casă, Isus i-a luat înainte şi i-a zis :

„Ce crezi, Simone ? Împăraţii pământului de la cine iau dări sau biruri ? De la fiii lor sau de la străini ?” Petru I-a răspuns : „De la străini.” Şi Isus i-a zis :

„Aşadar, fiii sunt scutiţi. Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.” (Evanghelia după Matei 17 : 24 – 27).

„ … nu plăteşte … ?” „Ba da !”. Cum ar fi răspuns Petru, dacă ar fi ştiut continuarea ? Era simplu ceea ce este probabil, că şi-a imaginat ; cum Domnul va scoate banii din pungă şi-i va da suma de care avea nevoie !

Plăteşte ? Da ! Cel ce promite, (purtătorul de Cuvânt neautorizat), … a trebuit să fie şi rezolvătorul fizic al problemei ! I s-a spus ce are de făcut şi a s-a supus ordinelor Domnului Isus !


Un sfat ar fi : Nu vorbi, în locul Lui ! Poate ar fi trebuit să spună :

  1. De ce mă întrebaţi pe mine, de ce va face EL ? Oare, de ce nu l-au întrebat pe Petru, despre ce va face el, nu Învăţătorul lui ? Ştiau că Domnul, nu plătise taxa ? Poate aveau, ceva ce numim noi, o evidenţă, un tabel … sau o memorie foate bună ! Ce răspuns ar fi trebuit să dea Petru ?
  2.  Întrebaţi-L pe Domnul Isus ! Sau, îl putea duce pe întrebător, la Isus ! Putea spune :
  3. Nu ştiu, trebuie să vorbesc cu Domnul ! Sau, ce-a mai simplă întrebare ar fi putut fi :
  4.  De ce mă întrebaţi pe mine ?

Dar, poate a ştiut că Domnul Isus este CEL care plăteşte şi pentru / în locul altuia, ca o prefigurare a plătirii preţului mântuirii / a Jertfei finale !


Din această întâmplare putem învăţa şi cum să facem dintr-o încurcătură, o oportunitate, un loc larg ! Datorită pripirii, Petru a fost pus într-o înfundătură. Trebuiau daţi banii, iar el, care credea că Isus are banii, s-a văzut pus într-o situaţie complicată : a promis că va da, dar nu avea de unde să plătească !

Va continua.