Pocăinţa, Isaia 31.6, Ieremia 3.14, Ieremia 3.22, Ieremia 18.11-12, 25.5, 35.15

În Vechiul Testament, pocăinţa este un cuvânt tradus prin :

  1. întoarcerea la, sau către Dumnezeu, sau întoarcerea cu pocăinţă,
  2. îmbunătăţirea căii, 
  3. îndreptarea căii. Cornilescu foloseşte cuvântul întoarcere, (la fel ca şi celelalte traduceri ortodoxe), în timp ce Gala Galaction şi Vasile Radu, traducând din Ebraică, folosesc cuvântul pocăinţă.
Traducerea Cornilescu Gala Galaction şi Vasile Radu (1968). A apărut în 1936, fiind prima traducere după textul masoretic (din ebraică; celelalte traduceri sunt după Septuaginta, (din limba greacă) Ortodoxă (1988) Bartolomeu Anania (2001)
Isaia 31 : 6 „Întoarceţi-vă la Acela de la care v-aţi abătut mult, copii ai lui Israel!”  „Întoarceţi-vă cu   pocăinţă la acela de la   care aţi căzut atât de   adânc, feciori ai lui   Israil !  „Întoarceţi-vă către   Acela de Care adâncul   vă desparte, copii ai lui   Israel !” „Întoarceţi-vă către Acela de Care adâncul vă desparte, copii ai lui Israel !”
Ieremia 3 : 14 Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul …”  „Pocăiţi-vă, voi copii căzuţi de la credinţă ! …    „Întoarceţi-vă, voi copii căzuţi de la credinţă, zice Domnul…”
Ieremia 3 : 22  „Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta abaterile”  „Pocăiţi-vă, copii necredincioşi, şi eu vă voi tămădui de necredinţa voastră ! …”    „Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi Eu voi vindeca neascultarea voastră!”
Ieremia 18 : 11-12 „De aceea, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele şi faptele!” Dar ei zic: „Degeaba! Căci noi ne vom urma gândurile noastre şi vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!” Să-i pară rău deci fiecăruia de viaţa lui cea rea ! Îmbunătăţi-ţi-vă căile voastre şi faptele voastre ! ” Dar ei vor răspunde : „Trudă zadarnică ! Fiecare vom urma după plăzmuirile noastre şi ne vom purta după învârtoşarea inimii noastre celei rele !  „Îndreptaţi-vă căile şi     purtările voastre ! Dar   ei zic : «Este zadarnic !   Noi vom trăi după   gândul nostru şi ne   vom  purta fiecare   după  învârtoşarea   inimii noastre celei rele » …”. Asadar să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea; îndreptaţi-vă căile şi purtările voastre!” 11. Dar ei zic: „Este zadarnic! Noi vom trăi după gândul nostru şi ne vom purta fiecare după învârtoşarea inimii noastre celei rele„. 
Ieremia 25 :  5  „Ei au zis: „Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea şi de la răutatea faptelor voastre, şi veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie; Întoarceţi-vă cu pocăinţă de la căile cele rele … „   Să se întoarcă fiecare de la calea sa cea rea şi de la faptele sale cele urâte, şi veţi trăi în ţara pe care Domnul a dat-o voua şi părinţilor voştri din veac în veac”.
Ieremia 35 : 15 V-am trimis pe toţi slujitorii Mei prorocii, i-am trimis întruna la voi să vă spună: „Întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei ca să le slujiţi, şi veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri!” Dar voi n-aţi luat aminte şi nu M-aţi ascultat”. Întoarceţi-vă cu pocăinţă din căile voastre cele rele şi îmbunătăţi-ţi-vă faptele voastre …” Dar n-aţi plecat urechile şi nici n-aţi ascultat de mine”.   „Trimis-am la voi pe toţi proorocii, robii Mei, i-am trimis dis-de-dimineaţă şi am zis: Să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea şi să vă îndreptaţi purtările, să nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, şi veţi trăi în pământul acesta pe care l-am dat vouă şi părinţilor voştri; dar voi nu v-aţi plecat urechea şi nu M-aţi ascultat”.