Stropi de Har !

  • Te poţi retrage în singurătatea prezenţei Lui, sau poţi duce prezenţa Lui în mijlocul oamenilor.
  • Dumnezeu are multe căi pe care poate ajunge la inima omului, dar omul are o singură Cale spre EL : ISUS .
  • Profitul obţinut de pe urma păcatului înfăptuit, se va dovedi ca fiind o autoînşelare !
  • Nu poţi ascunde uleiul păcatelor, acoperindu-l cu apa faptelor bune. Va ieşi la suprafaţă tocmai datorită încercării de a-l ascunde!
  • Domnul Isus S-a născut dintr-o fecioară numai o singură dată. Acum Se naşte din păcătoşi, pentru a-i face fecioare
  • Copilul bine direcţionat va fi un creştin dedicat!
  • Păcatul îi muşcă pe cei ce se joacă cu el …
  • Domnul nu îi va umple cu Duhul Sfânt pe cei plini de Eu !
  • Cineva spunea că: „Niciodată un lucru mort nu va satisface un om viu !
  • Domnul Isus nu face risipă de minuni ! Cei 153 de peşti nu au devenit o regulă, ci au rămas o excepţie !