96 I 2023. ÎNTÂMPLAREA SAU INCIDENTALUL [Marcu 16.18 I Marcu 10.18]

96 I 2023. ÎNTÂMPLAREA SAU INCIDENTALUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 16 : 18 I Marcu 10 : 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Aprilie 2023 I

Cât este pe acest pământ, creștinul are asigurată protecția supranaturală a Lui Dumnezeu. Dar de ce este nevoie de protejarea vieții într-un mod supranatural ?

Dumnezeu este Bun (a se vedea Marcu 10 : 18) dar noi avem un dușman comun care este numit Cel rău (a se vedea Matei 5 : 37, 6 : 13 și 13 : 19) și de aceea este bine să facem zi de zi, dacă nu toată măcar ultima parte din rugăciunea Tatăl Nostru. Continue reading „96 I 2023. ÎNTÂMPLAREA SAU INCIDENTALUL [Marcu 16.18 I Marcu 10.18]”

Providenţa Divină. III. Întâmplarea [Matei 2.16-19]

III. Întâmplarea face şi ea parte din providenţa Divină (Matei 2 : 16 – 19)

Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice : „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult : Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.” … După ce a murit Irod …”. Continue reading „Providenţa Divină. III. Întâmplarea [Matei 2.16-19]”

Evanghelia după Luca 18:35–43, Vindecare orbului sau Cotidianul neobişnuit !

luca-18-35-43-vindecarea-orbuluiPe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus : „Trece Isus din Nazaret”. Şi el a strigat : „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine !” Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă ; dar el ţipa şi mai tare : „Fiul lui David, ai milă de mine !” Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El ; şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat :
„Ce vrei să-ţi fac ?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” Şi Isus i-a zis : „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.” Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu”. (Evanghelia după Luca 18 : 35 – 43) Continue reading „Evanghelia după Luca 18:35–43, Vindecare orbului sau Cotidianul neobişnuit !”