96 I 2023. ÎNTÂMPLAREA SAU INCIDENTALUL [Marcu 16.18 I Marcu 10.18]

96 I 2023. ÎNTÂMPLAREA SAU INCIDENTALUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 16 : 18 I Marcu 10 : 18 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 6 Aprilie 2023 I

Cât este pe acest pământ, creștinul are asigurată protecția supranaturală a Lui Dumnezeu. Dar de ce este nevoie de protejarea vieții într-un mod supranatural ?

Dumnezeu este Bun (a se vedea Marcu 10 : 18) dar noi avem un dușman comun care este numit Cel rău (a se vedea Matei 5 : 37, 6 : 13 și 13 : 19) și de aceea este bine să facem zi de zi, dacă nu toată măcar ultima parte din rugăciunea Tatăl Nostru.

Cel rău este sursa relelor și reamintim faptul că în original, în limba greacă doar o singură dată în Noul Testament este folosit cuvântul „demon”, dar de șaizeci și trei de ori este folosit diminutivul lui și anumedemon mic (în traducerea Cornilescu este folosit cuvântul drac).


Acest adevăr arată faptul că Dumnezeu este Atotputernic iar pentru EL orice împotrivire demonică este ceva micuț, neglijabil ! Slavă Lui Dumnezeu !


În Marcu 16 : 18 este notat faptul că atacurile demonice pot veni din două direcții :

  1. din exterior : „vor lua în mână şerpi” sau
  2. din interior : „dacă vor bea ceva de moarte” dar sursa fiind tot din afara creștinului.

Dar ceea ce este caracteristic atacului demonic este „întâmplarea”, faptul petrecut accidentat, neprevăzut, incidental, ceva ce pur și simplu survine, ceva ce se produce pe neașteptate.


Iar aici este bine să redăm etimologia verbului „a se întâmpla”. Conform Dicționarului etimologic român (1958-1966) :

„a se întâmpla” este derivat din latinescul templāre, de la templum „spațiu desenat ideal pe cer de prezicător” …

Acel templum era, deci, spațiul în cadrul căruia prezicătorul își făcea observațiile, și de aici contemplare. Se presupune că zborul păsărilor care intrau în templum arăta ceea ce avea să se întîmple, de unde verbul (in)templāre”.


Ceea ce trebuie accentuat este faptul că „întâmplarea” are sensul de „ceva neplăcut” și se poate referi la ceva ce „se nimere să fie” cum ar fi prezența întâmplătoare a unei persoane într-un anumit loc exact într-un moment nepotrivit.

De aceea reamintim că în Marcu 16 : 18 avem promisiunea scrisă conform căreia credinciosul care crede și se încrede în Domnul Isus va beneficia de protecția supranaturală a Lui Dumnezeu, acesta fiind un semn care arată că acolo este prezent Domnul Isus și datorită Lui creștinul scapă într-un mod miraculos.

Un creștin poate scăpa de întâmplarea neplăcută sau chiar de accidentul care îl are ca sursă pe cel rău dacă stă în Templul Lui Dumnezeu, adică stă cu Isus, în prezența Lui Dumnezeu care ne vorbește prin Duhul Sfânt și ne scapă de cel rău ale cărui planuri nu izbutesc atât timp cât eu stau în voia Lui Dumnezeu.


Vom încheia prezentul studiu, citând pasajul din II Împărați 6 : 8 – 10 unde scrie că :

Împăratul Siriei era în război cu Israel. Şi, într-un sfat pe care l-a ţinut cu slujitorii săi, a zis : „Tabăra mea va fi în cutare loc.” Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel :

„Fereşte-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunşi sirienii.” Şi împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese şi despre care îl înştiinţase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori”.


Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne scapă ori de câte ori este nevoie, numai noi să ÎL ascultăm și să facem exact ce ne cere la un moment dat !


Dumnezeu să fie binecuvântat pentru protecția supranaturală de care ne face parte ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :