95 I 2023. CREȘTINUL BENEFICIAZĂ DE PROTECȚIA SUPRANATURALĂ A LUI DUMNEZEU. Introducere [Marcu 16.17–20 I Psalmul 24.1 I Psalmul 115.16]

95 I 2023. CREȘTINUL BENEFICIAZĂ DE PROTECȚIA SUPRANATURALĂ A LUI DUMNEZEU. Introducere

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 16 : 17 – 20 I Psalmul 24 : 1 I Psalmul 115 : 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 5 Aprilie 2023 I

Protecția supranaturală a Lui Dumnezeu este cel de-al treilea semn prin care Dumnezeu confirmă autoritatea spirituală a unui om al Lui Dumnezeu care se încrede cu adevărat în Domnul Isus.

Reamintim că în Marcu 16 : 17 – 20 sunt scrise cuvintele Domnului Isus care a evidențiat câteva aspecte care definesc autoritatea spirituală de care beneficiază credinciosul :

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu vor scoate draci ; vor vorbi în limbi noi ; vor lua în mână şerpi ; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma ; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni.

Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)”.


Pe scurt confirmarea Divină constă în patru semne de care creștinul care ÎL crede pe Domnul Isus pe Cuvânt va beneficia prin puterea Duhului Sfânt, iar prin omul respectiv :

  1. se fac eliberări Divine,
  2. creștinul va vorbi în alte limbi prin Duhul Sfânt,
  3. credinciosul care crede în Domnul Isus va beneficia de protecția supranaturală a Lui Dumnezeu și
  4. vor exista și vindecări fizice !

Introducere

Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu ȘI-a arătat purtarea de grijă față de copiii Lui prin intervenții supranaturale.

Vom observa în studiile următoare, câteva situații din Vechiul Testament și apoi câteva situații din Noul Testament în care dacă Dumnezeu nu intervenea, omul care trecea prinr-un mare necaz nu avea nicio șansă de scăpare.

Dar pentru început vom nota faptul că Dumnezeu are și metode de limitare a răului și de disciplinare a celor care încalcă regulile Lui, deoarece toți oamenii de pe pământ trăim pe-o proprietate particulară și anume pe pământul care este proprietatea Lui Dumnezeu.

În Psalmul 24 : 1 scrie că :

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc !

Iar apostolul Pavel a scris :

„Căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” (I Corinteni 10 : 26)

Pe pământ oamenii au drept de administrare dar nu și dreptul de proprietate. În Psalmul 115 : 16 scrie că :

Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor”.

Faptul acesta se poate observa de când este pământul până azi, deoarece în decursul celor aproape șase mii de existență (de când este pământul conform Bibliei), deși s-au perindat foarte multe generații de oameni dintre care mulți au deținut la vremea lor un act de proprietate asupra unei părți de pământ, totuși de la Începuturi și până azi, de-a lungul timpului … numai Dumnezeu a rămas Același precum și pământul.


Știind aceste lucruri, în final să ÎI mulțumim frumos Lui Dumnezeu pentru tot ce suntem, pentru tot ce avem și pentru tot ce putem realiza datorită Harului Lui !

Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc frumos pentru tot ce sunt, pentru tot ce TU mi-ai dat și pentru tot ce pot să fac prin Harul Tău și ÎȚI sunt profund recunoscător pentru minunata ta purtare de grijă față de mine și față de toți cei din familia mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :