94 I 2023. VOR VORBI ÎN LIMBI NOI SAU MINTEA FĂRĂ ROD [1 Corinteni 14.14–15 I Marcu 16.17 I 1 Samuel 19.18–24]

94 I 2023. VOR VORBI ÎN LIMBI NOI SAU MINTEA FĂRĂ ROD

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 14 : 14 – 15 I Marcu 16 : 17 I I Samuel 19 : 18 – 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Aprilie 2023 I

În prezentul studiu, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom explica ce se înțelege prin „mintea fără rod”. În I Corinteni 14 : 14 – 15, apostolul Pavel a scris :

Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci ? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea ; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea”.

Cel de-al doilea semn care confirmă că un credincios chiar este creștin (adică un urmaș al Lui Christos) este notat în Evanghelia după Marcu (capitolul 16 : 17) unde sunt notate cuvintele Domnului Isus.

EL a spus :

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu … vor vorbi în limbi noi … ”.


Ce înțeles are expresia : „Mintea fără rod” care este asociată cu vorbirea în alte limbi ?

Vorbirea în alte limbi este semnul inițial al botezului în Duhul Sfânt (a se vedea Faptele Apostolilor 2 : 4 și 19 : 6) dar este și un dar al Duhului Sfânt de care au parte cei mai mulți dintre cei botezați în Duhul Sfânt (conform I Corinteni 12 : 10 – 11).


Pentru a înțelege mai bine ce se înțelege prin „mintea fără rod” vom aminti ce scrie în I Samuel 19 : 18 – 24 :

Aşa a fugit şi a scăpat David. El s-a dus la Samuel, la Rama, şi i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul.

Apoi s-a dus cu Samuel şi a locuit în Naiot. Au spus lucrul acesta lui Saul şi au zis : „Iată că David este în Naiot, lângă Rama.”

Saul a trimis nişte oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroci care proroceau cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimişii lui Saul, şi au început şi ei să prorocească.

Au spus lui Saul lucrul acesta ; el a trimis alţi oameni, şi au prorocit şi ei. A mai trimis alţii a treia oară, şi au prorocit şi ei.

Atunci Saul s-a dus el însuşi la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat :

„Unde sunt Samuel şi David ?” I s-a răspuns : „Sunt în Naiot, lângă Rama.” Şi s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama.

Duhul lui Dumnezeu a venit şi peste el ; şi Saul şi-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. S-a dezbrăcat de haine şi a prorocit şi el înaintea lui Samuel ; şi s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea şi toată noaptea. De aceea se zice : „Oare şi Saul este între proroci ?

Duhul Sfânt a fost Puterea transformatoare prin care Dumnezeu i-a transformat total pe oamenii veniţi să facă rău … făcând din ei mesagerii Lui.

Aşa avea să procedeze Dumnezeu peste ani şi cu Saul care a devenit Pavel.


Dar, revenind la exemplul anterior, este clar că vieţile trimişilor împăratului Saul au fost transformate, aşa că nu au mai putut fi folosiţi pentru răzbunare, de aceea el a trimis a doua echipă, apoi o a treia echipă şi apoi a mers el însuşi dar nici el nu a putut să facă răul pe care şi l-a propus.

Dumnezeu este incredibil … din lupi face miei, deoarece poate să transforme într-un mod radical pe orice om şi orice situaţie !

Practic Dumnezeu a schimbat răul pe care voia să-l facă Saul (și anume să-l omoare pe David) în bine iar Saul a avut parte de-o experienţă deosebită cu Dumnezeu.

Dumnezeu i-a mai dat o şansă, dar o alta nu a mai primit-o … deoarece Saul a persistat în răzvrătire !


Mintea fără rod” este expresia prin care se exprimă în cuvinte ce se petrece în acel timp în care un om vorbește într-o altă limbă și deși el rostește cuvintele foarte clar … totuși cuvintele respective nu sunt rostite prin intermediul minții lui, (adică prin capacitatea lui intelectuală care este parte integrantă din sufletul omului), ci cuvintele sunt rostite prin Duhul Sfânt care este în duhul credinciosului botezat în Duhul Sfânt.

Pare a fi ceva foarte tehnic … dar pentru un creștin botezat în Duhul Sfânt este ceva foarte simplu de înțeles.


Doamne Isuse, Te rog să-mi dai și mie prin Duhul Tău Cel bun și Sfânt, harul de-a vorbi în alte limbi prin care să-mi confirmi că și eu sunt un credincios care crede cu adevărat în Tine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :