97 I 2023. DUMNEZEU TE SCAPĂ DE LAȚUL VÂNĂTORULUI [Marcu 16.18 I Psalmul 91]

97 I 2023. DUMNEZEU TE SCAPĂ DE LAȚUL VÂNĂTORULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 16 : 18 I Psalmul 91 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 7 Aprilie 2023 I

În Marcu 16 : 18 avem promisiunea scrisă conform căreia credinciosul care crede și se încrede în Domnul Isus va beneficia de protecția supranaturală a Lui Dumnezeu și datorită Lui creștinul scapă într-un mod miraculos de un pericol potențial dar tot Dumnezeu este Cel ce ne scoate și din cursele Celui rău în care singuri am intrat din cauza neatenției noastre.

Psalmul 91 care explică mai detaliat exact ce scria Marcu în capitolul 16 : 18 și anume că „vor lua în mână şerpi ; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma”. Și șarpele veninos este ceva de moarte exact ca lichidul otrăvitor.


În Psalmul 91 există notate trei idei principale care ar putea fi rezumate astfel. În viață există :

 1. Lațul vânătorului, vânătorul fiind Cel rău care acționează și prin cei răi.
 2. Vânatul este credinciosul.
 3. Cel ce te protejează de și te scapă din cursa Celui rău este Dumnezeu.

Psalmistul a scris :

Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul : „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred !”

Da, El te scapă

 • de laţul vânătorului,
 • de ciumă şi
 • de pustiirile ei.

El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui !

Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.

O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.

Pentru că zici :

Domnul este locul meu de adăpost !” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,

de aceea

 • nicio nenorocire nu te va ajunge,
 • nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale ; şi

 • ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
 • Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.

– „Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul –

de aceea

 1. îl voi izbăvi ;
 2. îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
 3. Când Mă va chema, îi voi răspunde ;
 4. voi fi cu el în strâmtorare,
 5. îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
 6. Îl voi sătura cu viaţă lungă
 7. şi-i voi arăta mântuirea Mea.

În Psalmul 91 : 3 scrie că Dumnezeu „te scapă de laţul vânătorului” adică ne protejează să nu călcăm în capcana pusă.

Credinciosul este comparat aici cu o pasăre, iar Cel rău este comparat cu un vânător care prinde păsări, pe care mai apoi le ține într-o colivie. În Ieremia 5 : 27 scrie :

Cum se umple o colivie de păsări …”.

Iar despre Dumnezeu scrie în continuare că :

„ … te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui”.

Aici este folosită imaginea cloștii care își protejează puii.


Ce este însă foarte important de menționat pentru noi este faptul că pentru a scăpa de capcanele celui rău noi trebuie să ascultăm de călăuzirea Duhului Sfânt dar nu trebuie să dăm curs nici ispitirilor de felul celor care a avut parte și Domnul Isus în pustie.

Adică să nu provocăm noi potențiale accidente la ispita celui rău, crezând că oricum Dumnezeu ne va ajuta !

Ingerarea de substanțe periculoase sau luatul unui șarpe veninos în mână despre care scrie în Marcu 16 : 18 sunt întâmplări, accidente, situații neprevăzute de noi și în niciun caz nu sunt lucruri pe care să le facem cu bună știință !


Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc în Numele Domnului Isus pentru că prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt m-ai păzit, mă păzești și mă vei păzi de cursele Celui rău.

Și dacă în vreun domeniu al vieții sunt închis într-o colivie în care poate stau de bunăvoie dar eu nu realizez acest lucru, Te rog Doamne să mă eliberezi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :