98 I 2023. DOMNUL ȘTIE SĂ IZBĂVEASCĂ DIN ÎNCERCARE PE OAMENII CUCERNICI [2 Petru 2.4–9 I Exod 5.22–6.1 I Habacuc 2.3]

98 I 2023. DOMNUL ȘTIE SĂ IZBĂVEASCĂ DIN ÎNCERCARE PE OAMENII CUCERNICI

I Podcast I Pasaje Biblice : 2 Petru 2 : 4 – 9 I Exod 5 : 22 – 6 : 1 I Habacuc 2 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Aprilie 2023 I

Domnul Isus ne-a promis că zi de zi vom beneficia de protecția supranaturală a Lui Dumnezeu, și numai datorită intervenției Lui Dumnezeu noi creștinii scăpăm într-un mod miraculos de un pericol potențial.

Atunci când ne arătăm regretul tot Dumnezeu este Cel ce ne scoate și din cursele Celui rău în care singuri am intrat din cauza neatenției sau a neascultării noastre, trebuie să facem încă o mențiune.


Nu întotdeauna Dumnezeu intervine în ajutorul nostru când vrem noi și cum vrem noi.


În II Petru 2 : 4 – 9 scrie :

Căci dacă
1. n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată ;

dacă
2. n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi ;

dacă
3. a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire,

şi dacă
4. a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi ; (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite)

înseamnă că

Domnul ştie

  • izbăvească din încercare pe oamenii cucernici
  • şi păstreze pe cei nelegiuiţi,
  • ca fie pedepsiţi în ziua judecăţii …”.

Apostolul Petru a scris că : „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici … ” și noi știm că el a avut și astfel de experiențe când Dumnezeu l-a scăpat deși pe moment Petru nu a realizat dacă ceea ce tocmai experimenta este vedenie sau realitate … prea era de tot cum se mai spune ceea ce tocmai experimenta.

În Faptele Apostolilor 12 : 9 – 12 scrie că :

Petru a ieşit afară şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie.

După ce au trecut de straja întâi şi a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, şi ea li s-a deschis singură ; au ieşit şi au trecut într-o uliţă.

Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când şi-a venit Petru în fire, a zis : „Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu.”

După ce şi-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau”.


Dar nu întotdeauna este așa. De aceea vom nota ce scrie în Exod 5 : 22 – 6 : 1 unde avem notat ce s-a întâmplat după prima întrevedere a lui Moise cu faraon (care a fost urmată de înrăutățirea robiei poporului Israel) :

Moise s-a întors la Domnul şi a zis : „Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia ? Pentru ce m-ai trimis ?

De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în Numele Tău, el face şi mai rău poporului acestuia ; şi n-ai izbăvit pe poporul Tău.”

Domnul a zis lui Moise : „Vei vedea acum ce voi face lui faraon :

  • o mână puternică îl va sili să-i lase să plece ;
  • da, o mână puternică îl va sili să-i izgonească din ţara lui.

Dumnezeu avea să scoată pe poporul Lui de sub jugul robiei lui Faraon dar nu aşa de repede cum îşi imagina Moise !

Și nouă Dumnezeu uneori ne promite ca lui Moise că ne va veni în ajutor dar nu ştim când și cum deoarece Dumnezeu nu ne dă detalii de genul perioadei de timp cât va mau trece până la intervenția Lui !

Poate una dintre cele mai frumoase încurajări este scrisă în Habacuc 2 : 3

Căci este o prorocie

  • a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi ;
  • dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci
  • va veni şi se va împlini negreşit”.

Dumnezeu ce promite și împlinește iar noi știm că DOMNUL știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici !
Mai așteaptă-L nu se poate să nu vină și în ajutorul tău ! Dumnezeu să-ți ajute și să-mi ajute ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :