99 I 2023. INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM [Marcu 11.8-11 I Marcu 9.30–32 I Marcu 10.32–34]

99 I 2023. INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 11 : 8 – 11 I Marcu 9 : 30 – 32 I Marcu 10 : 32 – 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Aprilie 2023 I

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu sărbătorim Intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Pentru noi poate fi o zi de bucurie dar de fapt, pentru Domnul Isus era intrarea în cetatea unde urma să I Se decidă sfârșitul vieții, iar mai apoi avea să moară pe cruce, în locul nostru !

Dar Domnul Isus a ales să intre în Ierusalim și facă voia Lui Dumnezeu exact cum era proorocit despre EL deși ca om, în mod sigur nu I-a fost ușor.

Marcu a notat că atunci când intrau în Ierusalim :

Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau : „Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului !
Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David ! Osana în cerurile preaînalte !”

Isus a intrat în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei doisprezece”. (Marcu 11 : 8 – 11)


Dar să observăm ce s-a întâmplat înainte ca grupul lor să ajungă la Ierusalim și care era starea de spirit a ucenicilor în perioada respectivă, pe măsură ce se apropiau de Ierusalim.

În Marcu 9 : 30 – 32 scrie că :

Au plecat de acolo şi au trecut prin Galileea. Isus nu voia să ştie nimeni că trece. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi zicea :

„Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor ; ei Îl vor omorî, şi a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.” Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe”.

Apoi, în Marcu 10 : 32 – 34 scrie că, Domnul Isus împreună cu ucenicii :

„ … erau pe drum şi se suiau la Ierusalim ; şi Isus mergea înaintea lor.

Ucenicii erau tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El. Isus a luat iarăşi la El pe cei doisprezece şi a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să I se întâmple.

„Iată”, a zis El, „ne suim la Ierusalim şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi cărturarilor.

Ei Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâinile Neamurilor, care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî ; dar, după trei zile, va învia.”

Din aceste două pasaje Biblice putem înțelege prin ce trecea Domnul Isus și care era starea de spirit a ucenicilor Lui.


La ora actuală există printre creștini destule declarații triumfaliste, dar adevărul este că în viață (mai ales înainte de-a trece printr-o încercare grea), omul respectiv presimte ce i se va întâmpla iar starea lui interioară este una dificil de exprimat în cuvinte !

Marcu a notat că Domnul Isus și ucenicii :

„ … erau pe drum şi se suiau la Ierusalim ; şi Isus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El”. (Marcu 10 : 32)

Deși ucenicii făceau voia Lui Dumnezeu, totuși starea lor sufletească nu era una foarte bună … deoarece nu întotdeauna în viață ești plin de pace și de bucurie.

Ucenicii erau (reamintim) :

tulburaţi şi mergeau îngroziţi după El”.

Faptul că trec prin stări sufletești negative nu înseamnă că am o problemă din punct de vedere spiritual, ci dimpotrivă, stările interioare arată că sunt în voia Lui Dumnezeu.

Dar ceea trebuie să fie menționat este faptul că Domnul Isus și ucenicii au mers înainte în îndeplinirea voiei Lui Dumnezeu, indiferent de stările interioare prin care au avut de trecut …


Dar Domnul Isus ÎȘI trăiește viața Lui și prin mine și mă ajută și pe mine să fiu la fel. Slăvit să fie Dumnezeu și pentru bine și pentru rău ! Amin !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :


Podcastul poate fi ascultat aici :