100 I 2023. TEMPLUL ȘI CEL CE LOCUIEȘTE ÎN EL [Matei 23.20–22 I Matei 22.7 I Matei 21.12-13]

100 I 2023. TEMPLUL ȘI … CEL CE LOCUIEȘTE ÎN EL

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 23 : 20 – 22 I Matei 22 : 7 I Matei 21 : 12 – 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Aprilie 2023 I

De astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, în perioada sărbătorilor prilejuite Jertfa, moartea și Învierea Domnului Isus, subiectul meditațiilor zilnice va fi Domnul Isus și învățăturile Domnului care au fost date înainte de Jertfa Lui.

Templul și … Cel ce locuiește în el. În Matei 23 : 20 – 22 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Deci cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui ; cine jură pe Templu jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el ; şi cine jură pe cer jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el”.

Templul era locuința Lui Dumnezeu. La adresa aceea se știa că locuiește Dumnezeu, iar omul care voia să se întâlnească cu Dumnezeu mergea până acolo pentru a putea sta de vorbă cu EL.


Doar că în timp, adminstratorii Locuinței Lui Dumnezeu i-au schimbat destinația inițială așa că Proprierarul a decis distrugerea clădirii, care nu mai era ce a fost cândva … nu mai era ce trebuia să fie.

Este evident că o clădire nu poate fi distrusă câtă vreme Poprietarul este în ea, iar distrugerea Templului din Ierusalim, în anul 70 arată implicit faptul că Dumnezeu nu mai era acolo !

S-a dat ordinul de distrugere, iar Dumnezeu ȘI-a trimis oștile pentru a-I fi distrusă locuința (a se vedea Matei 22 : 7).


De ce a făcut lucrul acesta ? Să observăm cinci motive pentru care era justificată demolarea clădirii care era numită Templul din Ierusalim.

S-a trecut la distrugerea Templului din Ierusalim :

1. Poate și deoarece pentru mulți evrei, locuința a ajuns să fie mai apreciată decât Dumnezeu, Cel care cândva locuia în clădire (a se vedea Matei 23 : 21).


2. Deoarece în locuința Lui Dumnezeu se făceau lucruri pe care EL nu le-a cerut și cu care nu era de acord … se făceau păcate pentru a fi ispășite păcatele (iar aici ne referim la comerțul din Templu) .


3. Deoarece s-a deturnat sensul inițial de Casă de rugăciune (a se vedea Matei 21 : 13).

Ori din moment ce s-a schimbat destinația clădirii (dreptul de folosința inițial) ea nu mai avea valoarea spirituală, ci a devenit în principal pur și simplu un târg de animale (a se vedea Matei 21 : 12 – 13) … ori cu un târg mai puțin chiar nu mai era o pierdere prea mare.

Reamintim aici faptul că folosința este un :

Atribut … al dreptului de proprietate … în temeiul căruia titularul poate utiliza lucrul potrivit destinației sale și poate profita de toate foloasele și beneficiile corespunzătoare”. (Dicționar enciclopedic, 1993 – 2009)


4. Era necesară distrugerea Templului și datorită faptului că oamenii sinceri erau induși în eroare și chiar credeau că aducând o jertfă acolo, ei beneficiau de iertarea păcatelor.


5. Și apoi, după Jertfa Domnului Isus, cel mai important motiv pentru care a trebuit să fie distrus Templul din Ierusalim, a fost faptul că S-a plătit cea mai mare Jertfă din istorie care era valabilă pentru toți oamenii de pe pământ, pentru toate păcatele lor și pentru toată istoria omenirii, pentru tot intervalul de timp care a mai rămas din istoria oamenilor de pe acest pământ !


În încheiere nu putem spune decât : Slavă Domnului Isus pentru Jertfa Lui de pe cruce !


Podcastul poate fi ascultat aici :