101 I 2023. CELE DOUA CASE ALE TATĂLUI SAU O CASĂ ȘI ACASĂ [Ioan 2.13-16 I Matei 21.12–13 I Ioan 14.2]

101 I 2023. CELE DOUĂ CASE ALE TATĂLUI SAU O CASĂ ȘI ACASĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 2 : 13 – 16 I Matei 21 : 12 – 13 I Ioan 14 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Aprilie 2023 I

Chiar în perioada în care Domnul Isus era pe pământ, a vorbit despre două locuințe pe care le deținea Tatăl Lui, și anume Dumnezeu.

Dumnezeu avea o Casă pe pământ care era Templul din Ierusalim, dar avea și o a doua Casă și anume Cerul care era, este și va fi Acasă !

Despre prima Casă, găsim scris în Ioan 2 : 13 – 16 unde sunt notate cuvintele pe care Domnul Isus le-a adresat negustorilor de porumbei :

Paştile iudeilor era aproape ; şi Isus S-a suit la Ierusalim. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos.

A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii ; a vărsat banii schimbătorilor şi le-a răsturnat mesele.

Şi a zis celor ce vindeau porumbei : „Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie.” … ”.


Acest fapt s-a petrecut undeva la începutul lucrării publice a Domnului Isus. Dar un eveniment asemănător s-a petrecut din nou, cu aproximativ trei ani mai târziu, chiar în ziua în care Domnul Isus a intrat în Ierusalim în perioada premergătoare suferințelor Lui, a morții și a Învierii Lui (despre care ne amintim în această perioadă).

În Matei 21 : 12 – 13 scrie că :

Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei şi le-a zis :

„Este scris : „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.


Deși de la început Domnul Isus i-a avertizat asupra modului greșit de folosință a Templului, contemporanii Lui nu au ținut cont de Cuvântul Domnului Isus, deși în Proverbe erau scrise aceste cuvinte profetice :

Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama …”. (Proverbe 1 : 24)

În Ioan 2 : 16 scrie că Domnul Isus le-a spus clar :

„ … nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negustorie”.

Dar, tot Ioan a trebuit să noteze care era situația peste aproximativ trei ani :

Este scris : „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” (Matei 21 : 13)

Deși au fost avertizați să nu facă din Templu un magazin (o „casă de negusorie”), deoarece Templul trebuia să fie o Casă de rugăciune, Domnul Isus a constatat că situația era cu mult mai rea deoarece evreii au făcut din Templu „o peșteră de tâlhari” … iar noi știm că peștera de tâlhari este locul în care se împart banii obținuți într-un mod necinstit.


Dar tot Evanghelistul Ioan a notat că mai exista în același timp o a doua Casă a Lui Dumnezeu și anume Cerul. În Ioan 14 : 2 sunt notate cuvintele Domnului Isus care le-a spus ucenicilor Lui :

„În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc”.

În final, reamintim că Dumnezeu a avut două Case : Templul din Ierusalim și Cerul. Casa de pe pământ și anume Templul din Ierusalim nu mai există de mult timp, (din anul 70), dar Cerul a existat, există și va exista.


Oare am și eu un loc acolo ?

Prin credința în Jertfa Domnului Isus primesc și cetățenia Cerului dar și o casă în care să locuiesc !


Doamne Isuse, ajută-mi și mie să ajung cu bine Acasă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :