89 I 2023. BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU [Marcu 11.9 I Psalmul 24.1-6 I Isaia 30.15]

89 I 2023. BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 11 : 9 I Psalmul 24 : 1 – 6 I Isaia 30 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Martie 2023 I

În limba română cuvântul binecuvântat se spune și „bine este cuvântat” (Dicționarul etimologic român, 1958 – 1966). Cel care trăiește conform voiei Lui Dumnezeu este vorbit de bine.

În traducerea Cornilescu, în Marcu 11 : 9 scrie despre Domnul Isus că :

Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau : „Osana ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului !

Vorbit de bine a fost Domnul Isus (a se vedea și Luca 4 : 22), aceasta a fost o cerință pentru diaconi (Faptele Apostolilor 6 : 3). Corneliu era vorbit de bine (Faptele Apostolilor 10 : 22) precum și Timotei (Faptele Apostolilor 16 : 1 – 2).


Noi vorbim de bine unii pe alții dar contează ca mai ales Dumnezeu să vorbească de bine despre noi și să ne înalțe din punct de vedere spiritual la statura la care noi nu putem ajunge prin eforturile personale.

În Psalmul 24 : 1 – 6 scrie că :

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc !

Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.

Cine va putea să se suie la muntele Domnului ? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt ? –

Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui.

Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov. – (Oprire)”.

Aparent primele două versete (care vorbesc despre pământ) nu au nicio legătură cu următoarele patru (în care este clar că David se referă la Cer).

Dar de fapt, David arată că trecerea de la ceea ce este foarte instabil (și anume viața de pe pământ care este asemenea unei fundații puse în apă) și ceea ce este extrem de stabil (muntele) se poate face doar cu binecuvântarea Lui Dumnezeu.


În Psalmul 24 : 5 este notată o binecuvântare pe care o dorim fiecăruia : „Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui”.

Aici avem notate trei aspecte :

  1. Starea interioară a credinciosului
  2. Dumnezeu este Dădătorul aceste stări și
  3. Beneficiarul.

Binecuvântarea Domnului constă și în poziția în care este pus credinciosul dar are de-a face și cu starea de bine interior care se primeşte fiind un dar care se obţine prin credinţă.

În Isaia 30 : 15 este descrisă o astfel de stare cu aceste cuvinte :

Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel : „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.”


David a notat că binecuvântarea se primește : „va căpăta” și tot despre această stare scrie că este „dată”.

Cine dă binecuvântarea ?

Dumnezeul mântuirii. EL vrea nu numai ca să fii mântuit ci să te şi bucuri de acest lucru !

Cine primeşte această binecuvântare ?

Cel mântuit care trăiește în voia Lui Dumnezeu și se sfințește !


Doamne Isuse, binecuvântează-mă Te rog și pe mine cu Harul apropierii de Tine și al înălțării spirituale ! Amin !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :


Podcastul poate fi ascultat aici :