90 I 2023. CUM SĂ MĂ BINECUVÂNTEZ PE MINE [Maleahi 3.8–12 I Daniel 4.4 I Psalmul 24.5]

90 I 2023. CUM SĂ MĂ BINECUVÂNTEZ PE MINE ?

 Podcast I Pasaje Biblice : Maleahi 3 : 8 – 12 I Daniel 4 : 4 I Psalmul 24 : 5 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 31 Martie 2023 I

A binecuvânta înseamnă și : „A dori prosperitate și fericire cuiva (invocând adesea numele lui Dumnezeu)”. (DEX, 2009)

Dar nu pot oferi altcuiva ceea ce eu nu am. De aceea astăzi vom medita la obținerea binecuvântării personale sau cum să fac să primesc eu însumi binecuvântarea Lui Dumnezeu și anume binecuvântarea materială și binecuvântarea spirituală.


1. Binecuvântarea materială

În cartea prorocului Maleahi sunt notate cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus celor din poporul Israel :

Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi ?

Dar voi întrebaţi : „Cu ce Te-am înşelat ?

Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime !

Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea ; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor.

Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor”. (Maleahi 3 : 8 – 12)

Deși pentru unii este un subiect sensibil realitatea rămâne aceasta (deoarece Dumnezeu a decis) și a transmis acest adevăr :

Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime !

Dar fiecare afirmație poate fi citită și invers :

Sunteți binecuvântați câtă vreme căutați să respectați Cuvântul Meu !


Dar deși nu toți credincioșii vor avea parte de aceeași cantitate de binecuvântare materială totuși toți creștinii ar trebui să aibă în ei Roada Duhului Sfânt sau :

2. Binecuvântarea spirituală

Nu este destul ca un om să aibă binecuvântarea materială deoarece poate avea bani de exemplu dar să nu aibă pace în suflet. În cartea prorocului Daniel sunt scrise și cuvinte ale împăratului Nabucodonosor :

Eu, Nebucadneţar, trăiam liniştit în casa mea şi fericit în palatul meu”. (Daniel 4 : 4)

Fericit în palatul meu” spunea Nabucodonosor. Iar el spunea un mare adevăr, deoarece faptul că un om are un palat nu garantează că va avea și fericire în suflet pentru a se putea bucura de ce deține. Faptul că Nabucodonosor se bucura de ceea ce avea era tot un dar de la Domnul.

Iar împăratul Solomon a făcut această observație :

Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure şi să trăiască bine în viaţa lor ; dar şi faptul că un om mănâncă şi bea, şi duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu”. (Eclesiastul 3 : 12 – 13)


În final amintim să facem această rugăciune : Doamne Isuse, dă-mi și mie starea acesta de pace și bucurie interioară și dă-mi harul de-a trăi în așa fel încât prezența Duhului Sfânt să fie întotdeauna în viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :