91 I 2023. PRIN CREDINȚĂ AVEM PARTE DE EXPERIENȚE DEOSEBITE CU DUMNEZEU [Evrei 11.33 I Marcu 16.15–20 I Marcu 12.24]

91 I 2023. PRIN CREDINȚĂ AVEM PARTE DE EXPERIENȚE DEOSEBITE CU DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 33 I Marcu 16 : 15 – 20 I Marcu 12 : 24 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 1 Aprilie 2023 I

Cel de-al cinciprezecelea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin credință avem parte de experiențe deosebite cu Dumnezeu.

În cartea Evrei la capitolul 11 avem notate câteva astfel de exemple :

  1. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise”. (Evrei 11 : 11)
  2. Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi”. (Evrei 11 : 29)
  3. Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile”. (Evrei 11 : 30)
  4. Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor …”. (Evrei 11 : 33)

Dar din perioada Noului Testament, noi avem promisiuni mai mari decât cele din perioada Vechiului Testament, pe care le și vedem adeverindu-se în viața noastră.

În Marcu 16 : 15 – 20 scrie despre Domnul Isus, că ucenicilor Lui :

„ … le-a zis : „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi osândit.

Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede : în Numele Meu vor scoate draci ; vor vorbi în limbi noi ; vor lua în mână şerpi ; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma ; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.”

Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni.

Domnul lucra împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)”.


Aceste promisiuni nu au avut stabilit un anumit termen de valabilitate după care urmau să nu mai fie. La fel cum credința și botezul în apă au ca rezultat mântuirea și semnele spuse de Domnul Isus sunt valabile și azi.

Unor contemporani, Domnul Isus le-a explicat un adevăr sub formă de întrebare :

Drept răspuns, Isus le-a zis : „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu ?” (Marcu 12 : 24)


Concluzia era foarte limpede.

Saducheii se rătăceau exact din cauză că din cauza neînțelegerii corecte a Cuvântului Lui Dumnezeu nu aveau parte de experimentarea puterii Lui Dumnezeu în viața lor, iar ei se îndreptau într-o direcție greșită (din punct de vedere spiritual).


Doamne Isuse, vorbește-mi și mie Te rog și arată-mi, oare nu cumva și eu am fost dus în eroare în acest domeniu al vieții ?
Dă-mi Harul de-a vedea clar că Tu lucrezi și împreună cu mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :